Sökning: "Kroppshets"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Kroppshets.

 1. 1. Sociala mediers påverkan på unga kvinnors självbild : En kvalitativ intervjustudie 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Stina Listrup; Lovisa Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Självbild; Sociala medier; ångest; kroppshets;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur sociala medier upplevdes påverka unga kvinnors självbild i åldrarna 17-26 år. Tidigare forskning visade att sociala medier gjorde individen självkritisk vilket påverkade självbilden negativt. LÄS MER

 2. 2. Tjocka kroppar på scen - En reflektion kring innebörden av att erhålla en tjock kropp som kvinnlig skådespelare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Karin Andersson; [2020-06-01]
  Nyckelord :Tjock; feminism; smalhetsnormen; normkritik; representation; ideal; kroppshets; kroppspositivism; viktminskning; separatism; normkreativitet; normavvikande; tjockishat; fettförakt; rollbesättning; strukturer;

  Sammanfattning : I detta självständiga arbete undersöker jag innebörden av att erhålla en tjock kropp som kvinnligskådespelare. Min frågeställning lyder “Vad behöver tjocka kvinnliga skådespelare förhålla sig till isitt skådespelararbete?” Den tar avstamp i min egen erfarenhet av att inneha en tjock kropp, ochtankarna och frågeställningarna som kommer med detta. LÄS MER

 3. 3. "En man ska kunna vara sig själv" : En kvalitativ studie om unga mäns föreställningar om maskulinitet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mariana Yakoub; Hilina Gabro; [2020]
  Nyckelord :masculinity; manliness; destructiveness; hegemonic masculinity; homosociality; social media; maskulinitet; manlighet; destruktivitet; hegemonisk maskulinitet; homosocialitet; sociala medier;

  Sammanfattning : Destruktiv maskulinitet är en aktuell form av maskulinitet bland män idag som kort innebär att visa makt genom våldsbruk, utfrysning och exkludering. Därför syftar denna studie till att undersöka hur olika föreställningar om maskuliniteter påverkar vardagsvillkoren för unga män i ålder 21–24 år samt vilka olika maskuliniteter som unga män förhåller sig till. LÄS MER

 4. 4. "Jag får vara tjock, smal, hela registret. Det är jag som bestämmer." : En kritisk diskursanalys om hur kampen mot kroppshets synliggörs på Instagram.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Caroline Lundin; Matilda Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Body anxiety; body positivism; feminism; discourse analysis; semiotic analysis;

  Sammanfattning : In today’s medialized society we are fed with a constant flow of advertisements, no matter where we are. In these advertisements we see skinny and retouched ideal bodies, especially female bodies. LÄS MER

 5. 5. I skarven mellan genuin kvinnlighet och påfrestande krämpor : En studie om den mediala framställningen av gravida kvinnor i tidningen Vi Föräldrar Gravid

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Frida Holmström; Hillevi Öberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studier har visat att den mediala framställningen av kvinnor ofta är stereotypisk och snäv. Den smala kroppen illustreras ofta som ett ideal och sådana ideal har visats kunna påverka kvinnor och skapa missnöje med kroppen. Tidigare studier har ofta gjorts på unga kvinnor och tonåringar. LÄS MER