Sökning: "Kroppsideal"

Visar resultat 1 - 5 av 195 uppsatser innehållade ordet Kroppsideal.

 1. 1. KROPPSIDEAL & FAT-SHAMING - En tvärsnittsstudie om viktdiskrimineringens utbredning samt påverkan på välmående & självperception

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Elisabeth Nilsson; [2021-02-17]
  Nyckelord :fat-shaming; övervikt; sociala normer; självkänsla; psykiskt välmående;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Studien avser att undersöka i vilka sammanhang fat-shaming sker i Sverige, samt hur individers psykiska välmående och självkänsla påverkas av att bli diskriminerade utifrån sin vikt. Syftet gav upphov till följande två frågeställningar: (1) I vilka situationer blir normer kring kroppsideal synliga? (2) Vilken påverkan har fat-shaming på vuxna individers välmående och självperception?Metod och material: Studien är av kvantitativ karaktär och baseras på ett frågeformulär som postades i ”LCHF-gruppen” på Facebook. LÄS MER

 2. 2. Kroppsidealens påverkan på elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Filip Melin; Jonathan Roos; [2021]
  Nyckelord :Body image; Elever; Idrott och hälsa; Kroppsideal;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Stopp! Jag äger min egen kropp : Kroppen och sociala medier - en kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Emma Nordkvist; Nike Ingelmo; [2021]
  Nyckelord :social media; body image; adolescents; comparison; student healthcare;

  Sammanfattning : Abstract AimThe main purpose of the study is to analyze young women´s views on how a body is displayed in social media. ● What body ideals do young women perceive as being prominent on Instagram? ● How do young women relate to how influencers expose their bodies on Instagram? ● How are young women affected by Instagram from a health perspective?  Method In our study, a qualitative approach was used and the results were based on semi-structured interviews opened with an initial free discussion based on six different images of famous influencers exposing their bodies on Instagram. LÄS MER

 4. 4. En kvinnokropp inom Crossfit är kunnig och stark - den har förmåga : Kvinnliga tävlande crossfit-atleters upplevelser, tankar och känslor till kroppsuppfattning och kroppsideal relaterat till sporten och tävling.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emilia Andersson; Johanna Lindborg; [2021]
  Nyckelord :Crossfit; body dissatisfaction; body ideal; body image; body satisfaction; crossfit; kroppsideal; kroppsmissnöje; kroppstillfredsställelse; kroppsuppfattning;

  Sammanfattning : Syftet med den aktuella studien var att undersöka kvinnliga tränings- och tävlingsaktiva crossfit-atleters upplevelser, tankar och känslor till kroppsuppfattning och kroppsideal relaterat till sporten och tävling. I studien användes en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Fitnessatleters välbefinnande i relation till den egna kroppen, samt motivation till tävling och träning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ellie Sellgren; Ebba Swärdh; [2021]
  Nyckelord :Body ideal; Body image; Competition; Motivation; Well-being; Kroppsideal; Kroppsuppfattning; Motivation; Tävling; Välbefinnande;

  Sammanfattning : The overall purpose of the present study was to examine fitness athletes' motivation for competition and training as well as athletes' well-being in relation to their own body and its body ideal. A total of six interviewees participated in the study, of which four women and two men aged 25-34 years (M=29, SD=3.31). LÄS MER