Sökning: "Kroppsideal"

Visar resultat 1 - 5 av 217 uppsatser innehållade ordet Kroppsideal.

 1. 1. När träning blir ett beroende : En litteraturstudie om riskfaktorer för träningsberoende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottsvetenskap

  Författare :Anna Häggqvist; Sofia Nilsson; [2022]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; utseendekultur; ohälsa; sociala medier; överträning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med den här studien var att kartlägga riskfaktorer för utvecklandet av träningsberoende hos motionärer.Metod: En strukturerad litteraturöversikt genomfördes för att sammanställa tidigare forskning och på så sätt skapa en bred överblick över området. LÄS MER

 2. 2. Unga vuxnas attityd till femvertising och femwashing : En kvantitativ studie om feministiska budskap i marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emmelie Modin; Joline Olsson; [2022]
  Nyckelord :Femvertising; femwashing; feminism; postfeminism; advertising; attitude; social responsability; feminist messages; equality; women’s empowerment; Femvertising; femwashing; feminism; postfeminism; marknadsföring; attityd; socialt ansvar; feministiska budskap; jämställdhet; women’s empowerment;

  Sammanfattning : Consumers and the society as a whole are increasingly demanding companies to take their social responsibility and work actively for gender equality. Companies have therefore begun to use feminist messages in their advertising, also known as femvertising. LÄS MER

 3. 3. "Så slipper du plufsmagen" : En kritisk diskursanalys om hur kvällstidningen Aftonbladet porträtterar övervikt och viktnedgång

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Tilda Wredberg; Alicia Forsström; [2022]
  Nyckelord :Aftonbladet; overweight; weight loss; obesity; stigma; ideal body; thin ideal; critical discourse analysis; appearance; newspaper articles; Aftonbladet; övervikt; viktnedgång; fetma; stigmatisering; kroppsideal; smalhetsideal; kritisk diskursanalys; utseende; tidningsartiklar;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att med hjälp av en kritisk diskursanalys (CDA) analysera hur svensk nyhetsmedia år 2020 konstruerar övervikt och viktnedgång samt hur maktstrukturer kommer till uttryck i samband med detta. Teorierna som används är representationsteorin, stigmatiseringsteorin och biopolitik. LÄS MER

 4. 4. En kvalitativ studie om manliga Crossfit-utövares tankar, känslor och erfarenheter av kroppsuppfattning och kroppsideal inom träningsformen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Leon Birkestad; Kevin Grozdanovski; [2022]
  Nyckelord :Crossfit; Body ideal; Body image; Crossfit; Kroppsideal; Kroppsuppfattning;

  Sammanfattning : Övergripande syftet i föreliggande studie var att studera manliga Crossfit-utövares tankar, känslor och upplevelser kring sin egen kroppsuppfattning och kroppsideal i relation till träningsformen Crossfit. I studien medverkade 10 deltagare i åldrarna 24–47 år (M=33,1 SD=7,71). LÄS MER

 5. 5. ”Man måste nå en kropp som inte ens finns på riktigt” : En Kvalitativ undersökning om ungdomars syn på attityder till kroppsideal och dess påverkan på deras träning på gym

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Linnea Welander; [2022]
  Nyckelord :body ideal; adolescents; social media; gym; weightlifting; kroppsideal; ungdomar; sociala medier; gym; styrketräning;

  Sammanfattning : I puberteten blir ungdomar lättare påverkade av sociala mediernas kroppsideal och det fins en risk att de tvingar sig genom farliga dieter och träningsmetoder för att försöka skapa den ”perfekta kroppen”. Detta kan sluta med att många ungdomar sätter för höga krav på sin egen kropp och riskerar sin hälsa för att se ut som på bilderna på sociala medier. LÄS MER