Sökning: "Kroppsnormer"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Kroppsnormer.

 1. 1. Kroppsnormer i bildundervisningen : Normer om kroppsgestaltning i gymnasial bildundervisning ur ett normkritiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Brask Henna; [2022]
  Nyckelord :normkritik; kroki; människans anatomi; kroppens proportioner; funktionsfullkomlighet; normbrytande kroppar;

  Sammanfattning : I gymnasial bildundervisning råder normer om hur kroppsgestaltning undervisas om och vilka kroppar som får representeras i samband med detta. Både Skollagen (SFS 2010:800) och gymnasieskolans läroplan (Skolverket, 2011a) föreskriver att skolan aktivt ska arbeta mot en bredare representation och allas lika värde. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares uppfattningar om människokroppen som arbetsområde : En fenomenografisk studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Felicia Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Human body; Perception; Phenomenography; Preschool and Preschool teacher; Fenomenografi; Förskola; Förskollärare; Människokroppen och Uppfattning;

  Sammanfattning : The human body is a central part of a person and includes many different parts. The purpose of the study is to contribute with knowledge about preschool teachers’ view of the human body as a work area in preschool. The study is based on a phenomenographic approach. LÄS MER

 3. 3. Livet efter en genomgången mastektomi : en litteraturöversikt om kvinnors kroppsuppfattning efter en mastektomi

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Hanna Hammarström; Linnea Sunesson; [2022]
  Nyckelord :Body image; Breast cancer; Mastectomy; Women; Bröstcancer; Kvinnor; Kroppsuppfattning; Mastektomi;

  Sammanfattning : Bakgrund I Sverige diagnostiseras årligen omkring 8 000 kvinnor för bröstcancer, vilket gör det till den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor. Flera behandlingsalternativ finns för att bota bröstcancer, däribland det kirurgiska ingreppet mastektomi som innebär att det ena eller båda brösten avlägsnas. LÄS MER

 4. 4. #kroppskamp : En netnografisk undersökning om kroppsaktivisters budskap på Instagram

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Gustav Johansson; [2021]
  Nyckelord :Instagram; kroppsaktivism; könsroller; induvidualisering; stereotyper;

  Sammanfattning : I takt med att sociala medier tagit en större plats i människor liv har fler ungdomar börjat måsämre över att de jämför sig med andra personer på sociala medier. Som svar till detta såönskar fler att ungdomar ska få sunda förebilder. LÄS MER

 5. 5. "Muskler är för män"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Caroline Nilsson; [2021]
  Nyckelord :femininitet; styrketräning; könsnormer; kroppsnormer; femininity; weightlifting; gender norms; body norms; Social Sciences;

  Sammanfattning : The study aims to explore how female weightlifters discuss and question the discourse ”muscles are for men” and other assumptions about body and gender norms in strength training. The study focuses on how the accounts, through commentary and appearance, put themselves against traditional gender norms and how strength training operates as a norm-breaking practice. LÄS MER