Sökning: "Kroppsnormer"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Kroppsnormer.

 1. 1. ”Jag skulle vilja se en studie på vad den där valken gör för skillnad egentligen” : En kulturanalytisk studie i kroppsuppfattning och kroppsnormer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Amanda Ölverud; [2017]
  Nyckelord :Bodypositivity Hegemony Power Representation Reflexivity; Kroppspositivism Hegemoni Makt Representation Reflexivitet;

  Sammanfattning : This essay researches the impact societys ideal pictures of the female body actually make on individuals. In my studies, five female identified informants were interviewed about how they perceive and feel about their bodies. It also discusses different strategies to control the body in order to acheive the ideal body. LÄS MER

 2. 2. ”Även om jag älskar min kropp så hatar ju fortfarande alla andra den” : En kvalitativ studie om tjocka kroppspositiva kvinnors erfarenheter av att ta plats på Instagram

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ida Ekeberg; [2017]
  Nyckelord :Tjock; Instagram; Stigmatisering; Självhat; Diskriminering; Feminism; Intersektionalitet; Kropp;

  Sammanfattning : Att vara tjock förknippas bland annat med att vara korkad, lat, självisk och misslyckad. Om man ständigt får höra att man är avvikande, fel eller sjuk kan livet påverkas negativt. Den icke-normsmala kroppen har förutom fördomar också lidit av bristande representation i media och på sociala nätverk online. LÄS MER

 3. 3. Kroppen som symbol för hälsa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Emma Edstrand; Rebecka Netskar; [2013-06-25]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; gymnasieflickor; kroppsanspänning; kroppsideal; kroppsuppfattning;

  Sammanfattning : I vårt samhälle kan den smala kvinnliga kroppen uppfattas spegla attraktivitet, status, lycka och hälsa. Massmedia har starka influenser på denna kroppsdiskurs, då det sprids budskap om att ju mer kroppen liknar det smala kroppsidealet desto högre är dess värde. LÄS MER