Sökning: "Kroppsnormer"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Kroppsnormer.

 1. 1. Tjock och manlig - En semiotisk bildanalys av manliga fettaktivisters innehåll på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ebba Thorolvsen; Henric Wallin; [2020-02-03]
  Nyckelord :Fettaktivism; manlig kroppsaktivism; Instagram; sociala medier; semiotik; semiotisk bildanalys; kompositionell tolkning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur män uttrycker fettaktivism genom bilder på Instagram.Teori: Hegemonisk maskulinitet, visuell kultur Metod: Semiotisk bildanalys, kompositionell tolkningMaterial: Profiler och bilder på Instagram från 7 manliga fettaktivister. Inläggen är publicerade 2019. LÄS MER

 2. 2. “VI STRÄVAR [IBLAND] EFTER ATT GENOM REPRESENTATION FÅ ALLA UNGA KVINNOR ATT KÄNNA SIG SEDDA OCH HÖRDA” - En kvantitativ innehållsanalys av representationen av olika kroppsnormer i VeckoRevyn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Tove Lindén; Louise Lindkvist; [2019-07-01]
  Nyckelord :VeckoRevyn; normer; normbrytande; representation; Size Hero;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka hur stort utrymme normbrytande kroppar får i VeckoRevyn samt vilka typer av normbrytande kroppar som får ta del av detta utrymme. Detta i relation till VeckoRevyns kampanj "Size Hero". LÄS MER

 3. 3. Kroppsnormer på sociala medier : En kvalitativ studie om tjejers självpresentationer på sociala medier

  Magister-uppsats,

  Författare :Ida Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Sociala medier; kroppsnormer; tjejer; bildpublicering; självpresentation; kamratkulturer; intervjuer;

  Sammanfattning : Sociala medier är en viktig arena för barn och unga i samhället idag då dagens generation unga vanligtvis spenderar mycket tid i den tekniska kontexten. Min uppsats undersöker tjejers (14–18 år) användande av sociala medier (främst Instagram) med utgångspunkt i vad som sker på deras självpresentationer. LÄS MER

 4. 4. ”Jag skulle vilja se en studie på vad den där valken gör för skillnad egentligen” : En kulturanalytisk studie i kroppsuppfattning och kroppsnormer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Amanda Ölverud; [2017]
  Nyckelord :Bodypositivity Hegemony Power Representation Reflexivity; Kroppspositivism Hegemoni Makt Representation Reflexivitet;

  Sammanfattning : This essay researches the impact societys ideal pictures of the female body actually make on individuals. In my studies, five female identified informants were interviewed about how they perceive and feel about their bodies. It also discusses different strategies to control the body in order to acheive the ideal body. LÄS MER

 5. 5. ”Även om jag älskar min kropp så hatar ju fortfarande alla andra den” : En kvalitativ studie om tjocka kroppspositiva kvinnors erfarenheter av att ta plats på Instagram

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ida Ekeberg; [2017]
  Nyckelord :Tjock; Instagram; Stigmatisering; Självhat; Diskriminering; Feminism; Intersektionalitet; Kropp;

  Sammanfattning : Att vara tjock förknippas bland annat med att vara korkad, lat, självisk och misslyckad. Om man ständigt får höra att man är avvikande, fel eller sjuk kan livet påverkas negativt. Den icke-normsmala kroppen har förutom fördomar också lidit av bristande representation i media och på sociala nätverk online. LÄS MER