Sökning: "Kroppsnormer"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Kroppsnormer.

 1. 1. “VI STRÄVAR [IBLAND] EFTER ATT GENOM REPRESENTATION FÅ ALLA UNGA KVINNOR ATT KÄNNA SIG SEDDA OCH HÖRDA” - En kvantitativ innehållsanalys av representationen av olika kroppsnormer i VeckoRevyn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Tove Lindén; Louise Lindkvist; [2019-07-01]
  Nyckelord :VeckoRevyn; normer; normbrytande; representation; Size Hero;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka hur stort utrymme normbrytande kroppar får i VeckoRevyn samt vilka typer av normbrytande kroppar som får ta del av detta utrymme. Detta i relation till VeckoRevyns kampanj "Size Hero". LÄS MER

 2. 2. ”Jag skulle vilja se en studie på vad den där valken gör för skillnad egentligen” : En kulturanalytisk studie i kroppsuppfattning och kroppsnormer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Amanda Ölverud; [2017]
  Nyckelord :Bodypositivity Hegemony Power Representation Reflexivity; Kroppspositivism Hegemoni Makt Representation Reflexivitet;

  Sammanfattning : This essay researches the impact societys ideal pictures of the female body actually make on individuals. In my studies, five female identified informants were interviewed about how they perceive and feel about their bodies. It also discusses different strategies to control the body in order to acheive the ideal body. LÄS MER

 3. 3. ”Även om jag älskar min kropp så hatar ju fortfarande alla andra den” : En kvalitativ studie om tjocka kroppspositiva kvinnors erfarenheter av att ta plats på Instagram

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ida Ekeberg; [2017]
  Nyckelord :Tjock; Instagram; Stigmatisering; Självhat; Diskriminering; Feminism; Intersektionalitet; Kropp;

  Sammanfattning : Att vara tjock förknippas bland annat med att vara korkad, lat, självisk och misslyckad. Om man ständigt får höra att man är avvikande, fel eller sjuk kan livet påverkas negativt. Den icke-normsmala kroppen har förutom fördomar också lidit av bristande representation i media och på sociala nätverk online. LÄS MER

 4. 4. Den älskade hatade kroppen : En netnografisk studie om unga tjejers iscensättning av heteronormativ femininitet på hälso- och träningsbloggar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Magdalena Zalewska; [2016]
  Nyckelord :performance; heteronormative femininity; ideal body images; netnography; young girls; blogs.; performativitet; heteronormativ femininitet; netnografi; unga tjejer; bloggar.;

  Sammanfattning : Kroppen, i termer av kroppsliga vardagserfarenheter och unga tjejers kroppsliga gestaltning av lik- eller olikartade erfarenheter, som uppvisas inom en nätkultur på bloggar om hälsa och träning har använts som empirisk och analytisk grund. Syftet med studien är att undersöka hur heteronormativ femininitet iscensätts, förhandlas och görs normerande i populära bloggar inom träning och hälsa samt varför de konsumeras av unga tjejer. LÄS MER

 5. 5. Kroppen som symbol för hälsa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Emma Edstrand; Rebecka Netskar; [2013-06-25]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; gymnasieflickor; kroppsanspänning; kroppsideal; kroppsuppfattning;

  Sammanfattning : I vårt samhälle kan den smala kvinnliga kroppen uppfattas spegla attraktivitet, status, lycka och hälsa. Massmedia har starka influenser på denna kroppsdiskurs, då det sprids budskap om att ju mer kroppen liknar det smala kroppsidealet desto högre är dess värde. LÄS MER