Sökning: "Kroppsställning"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet Kroppsställning.

 1. 1. Arbetsskador vid uppsättning av gipsskivor : En studie om arbetsskador på grund av uppsättning av gipsskivor

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Hewa Hama; Viktor Åhs; [2020]
  Nyckelord :gips; arbetsskador; belastningsergonomi;

  Sammanfattning : Enligt statistiken står belastningsskador för 23 % av alla anmälda arbetsolyckor i hela byggverksamheten. Uppsättning av gipsskivor är ett vanligt arbetsmoment inom byggnationer och kan leda till belastningsskador. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of a Sensor-Based System for Ergonomic Risk Assessment among Hairdressing Students

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Shiva Mokhberi; [2019]
  Nyckelord :Wearable sensors; IMUs; Work-Related Musculoskeletal Disorders; Feedback; Ergonomic Intervention; Bärbara sensorer; IMUs; Arbetsrelaterad ohälsa; Återkoppling; Ergonomisk intervention;

  Sammanfattning : Occupational upper extremity disorders have become a major issue in modern society. Poorly designed workplaces, high job demands, and incorrect work-habits can lead to the development of upper extremity disorders (UEDs) in the workplace. LÄS MER

 3. 3. Ergonomisk lyftplattform : Ett examensarbete i samarbete med OMT Techcon AB

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Andreas Johansson; [2018]
  Nyckelord :Strain ergonomic; anthropometry; product development; Industry 4.0; operator platform; Belastningsergonomi; antropometri; produktutveckling; Industri 4.0; lyftplattform;

  Sammanfattning : För att förhindra belastningsskador vid manuellt arbete är en korrekt kroppsställning viktig, därför uppstår det problem på arbetsplatser i industrin där operatörer med olika kroppslängd behöver arbete vid en och samma arbetsplats; de får olika kroppsställning beroende på hur hög arbetsytan är belägen. OMT Techcon vill lösa detta problem genom en ergonomisk lyftplattform vilken operatören står på och anpassar arbetshöjden efter sin kroppslängd, detta examensarbetet gick ut på att ta fram ett konceptförslag på en sådan lyftplattform. LÄS MER

 4. 4. Varsågod och stå! : En studie om avkodningshastighet kopplat till kroppsställning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Camilla Antonsson; Helen Steen; [2016]
  Nyckelord :avkodning; avkodningshastighet; ergonomi; koncentration; kvarstående reflexer; motorik; motorisk utveckling; sittställning;

  Sammanfattning : Att kunna läsa är att vara delaktig i samhället och kunna påverka. Sveriges elever läser sämre enligt PISA resultat. Lässvårigheter beror oftast på svagheter i avkodning.Studien syftade till att undersöka om avkodningshastigheten påverkas av kroppsställningen. LÄS MER

 5. 5. Risker och omvårdnad vid anestesi av kanin

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Martina Koppel; [2016]
  Nyckelord :kanin; anestesi; risker; omvårdnad; djursjukskötare;

  Sammanfattning : Kaniner är svårare att söva än hund och katt och har en signifikant högre risk för dödlighet. Syftet med denna litteraturstudie är att ta reda på vilket tillvägagångssätt som är mest optimalt vid anestesi på kaniner, vilka risker som finns och hur de kan hanteras och undvikas. LÄS MER