Sökning: "Kroppsuppfattning"

Visar resultat 1 - 5 av 491 uppsatser innehållade ordet Kroppsuppfattning.

 1. 1. När skönheten är odjuret : En studie om unga kvinnors attityder till framställningen av skönhetsingrepp på Instagram – med inriktning på deras självbild.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Rebecca Smahl; Levi Shanni; [2022]
  Nyckelord :Instagram; gender; beauty; beauty ideal; beauty procedures; identity; attitudes; Instagram; genus; skönhet; skönhetsideal; skönhetsingrepp; identitet; attityder;

  Sammanfattning : Kroppens yttre utseende har varierande betydelser i människors liv, men alla har en uppfattning om hur de tänker och känner kring sin kropp. Vår kroppsuppfattning influeras oftast av yttre faktorer, inklusive sociala medier som presenterar innehåll som kan påverka vårt tankesätt. LÄS MER

 2. 2. Den vuxna tarmstomiopererade patientens upplevelse av sexuell hälsa : en litteraturöversik

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Wiktoria Sledzinska; Emilia Ohlsson Rydén; [2022]
  Nyckelord :hälsa; omvårdnad; sexualitet; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: En tarmstomi läggs upp till följd av ett sjukdomstillstånd där medicinsk behandling är otillräcklig. Detta kan påverka patientens sexualitet i fysiska och psykiska aspekter. Sjuksköterskan kan möta patienter med tarmstomi i olika vårdmiljöer. LÄS MER

 3. 3. Sex Life after Surviving Breast Cancer: Factors Influencing Sexual Dysfunction among Young Women

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Marianne Nilsson; Nicole Wisting; [2022]
  Nyckelord :breast cancer; sexual dysfunction; self-efficacy; sexuality; cancer treatment; young women; bröstcancer; sexuell dysfunktion; self-efficacy; sexualitet; cancerbehandling; unga kvinnor;

  Sammanfattning : Few studies focus on sexual dysfunction among young women diagnosed with breast cancer. The aim of this study was to examine prevalence of sexual dysfunction over time among this group and to identify factors associated with sexual dysfunction. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av att leva med ett malignt tumörsår : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Emma Lundqvist; Emily Dahlqvist; [2022]
  Nyckelord :Maligna tumörsår; Patienters upplevelser; Den levda kroppen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Maligna tumörsår hanteras inom onkologisk och palliativ vårdkontext. Sjuksköterskor beskrev utmaningen att hantera tumörsår som ger en svår symtombild med blödning, smärta, malodör, sårsekretion och klåda. Sjuksköterskor behöver mer kunskap kring maligna tumörsår. LÄS MER

 5. 5. Unga kvinnors uppelvelser av att få bröstcancerdiagnos : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Alma Jarl; Michelle Eriksson Rydfors; [2022]
  Nyckelord :Breast cancer; altered body; nurses support; qualitative method.; Bröstcancer; förändrad kropp; sjuksköterskors stöd; kvalitativ metod.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är vanligaste typen av cancer bland kvinnor i världen samt orsakar flest dödsfall av cancerformerna. Drabbas av bröstcancer har väsentlig påverkan på unga kvinnors liv, behandling kräver specifik kompetens gällande sexualitet, fertilitet samt graviditet. LÄS MER