Sökning: "Kroppsuppfattning"

Visar resultat 1 - 5 av 535 uppsatser innehållade ordet Kroppsuppfattning.

 1. 1. KVINNORS KROPPSUPPFATTNING EFTER BEHANDLING FÖR GYNEKOLOGISK CANCERSJUKDOM En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofia Björklund; Nora Melin; [2023-06-26]
  Nyckelord :gynekologisk cancer; kroppsuppfattning; omvårdnad; onkologisk behandling.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Gynekologisk cancersjukdom drabbar årligen tusentals kvinnor i Sverige. De olika onkologiska behandlingsmetoderna bidrar med en mängd biverkningar och symtom som kan påverka kvinnor flera år efter avslutad behandling. Dessa biverkningar och symtom kan leda till en förändrad kroppsuppfattning. LÄS MER

 2. 2. Kroppsuppfattning hos personer med ätstörning: Specialistsjuksköterskans erfarenheter

  Magister-uppsats,

  Författare :Lina Holmberg; Pernilla Setteskog; [2023-05-05]
  Nyckelord :Kroppsuppfattning; kroppsmissnöje; skev kroppsuppfattning; ätstörning; viktfobi; specialistsjuksköterska; psykiatrisk omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ätstörningar är en samling av psykiatriska diagnoser som orsakar stort lidande och ger allvarliga somatiska, psykiska och sociala följder. Kroppsuppfattningen hos personer med ätstörning är ofta påverkad på ett negativt sätt. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelse av sexuell hälsa efter avslutad bröstcancerbehandling : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Beberlly Verdezoto Barros; Katrina Curacha; [2023]
  Nyckelord :Breast cancer; Sexual health; Experience and treatment; Bröstcancer; Sexuel hälsa; Upplevelse och behandling;

  Sammanfattning : Bakgrund Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Statistiken visar att överlevnadschansen för kvinnor som får diagnosen bröstcancer idag är högre än tidigare. Detta beror på förbättrade diagnostiska metoder och effektivare behandlingsmöjligheter. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors reflektioner och erfarenheter efter bröstrekonstruktion : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Kim Torgrip; Cecilia Nordström; [2023]
  Nyckelord :Breast cancer; breast reconstruction; mastectomy; experience; Bröstcancer; bröstrekonstruktion; mastektomi; upplevelse;

  Sammanfattning : Introduktion: Idag är cancer världens näst vanligaste dödsorsak bland människor och i Sverige är bröstcancer den vanligaste cancerformen. En behandlingsmetod vid bröstcancer är mastektomi, avlägsnande av bröstvävnad. LÄS MER

 5. 5. Trakasserier online och ungdomarskroppsuppfattning : En kvantitativ studie om sambandet mellan trakasserier online och kroppsuppfattning

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Valbona Kastrati-Ramadani; [2023]
  Nyckelord :kroppsuppfattning; mobbning online; psykisk ohälsa; sexuella trakasserier online; socioekonomisk status; ungdomar;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är det många faktorer som påverkar ungdomarnas kroppsuppfattning. Ungdomar som har blivit utsatta för olika former av trakasserier är mer missnöjda med sin kropp jämfört med de som inte har blivit utsatta för trakasserier. LÄS MER