Sökning: "Kroppsuppfattning"

Visar resultat 1 - 5 av 335 uppsatser innehållade ordet Kroppsuppfattning.

 1. 1. “De går att bryta av på mitten” Strategier individer med positiv kroppsuppfattning använder för att förhålla sig till medias utseendeideal

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Sofia Costa Nordvall; Caroline Lindberg; [2019-01-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt vilka strategier individer medpositiv kroppsuppfattning använder för att förhålla sig till mediasutseendeideal. För att undersöka detta genomfördes 25 semistruktureradeintervjuer med deltagare i åldrarna 26–27 år. LÄS MER

 2. 2. Livet med en PICC (Perifert Insatt Central Kateter)

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sara Lanner; Sara Lyth Schneider; [2019]
  Nyckelord :PICC; KASAM; bröstcancer; kvinnor; adjuvant behandling; vardagsliv; kroppsuppfattning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige och intravenös cytostatika är en viktig behandling. För att kunna administrera cytostatika på ett säkert sätt krävs en central venös infart där PICC är ett alltmer vanligare alternativ. LÄS MER

 3. 3. SEXUELL HÄLSA HOS KVINNOR EFTER GYNEKOLOGISK CANCER : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sofie Blom; Ellinor Löfgren; [2019]
  Nyckelord :Gynecological cancer; Sexual health; Women; Cancer treatment; Experience; Gynekologisk cancer; Sexuell hälsa; Kvinnor; Cancerbehandling; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år insjuknar cirka 3000 kvinnor i gynekologisk cancer i Sverige, vilket innebär cancer i de kvinnliga könsorganen. Behandling mot gynekologisk cancer medför olika fysiska biverkningar. Sexuell hälsa är individuell och påverkas av faktorer som könsroller, njutning, könsidentitet och erotik. LÄS MER

 4. 4. Att leva med Multipel Skleros : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Emelie Hållander; Therese Schrewelius; [2019]
  Nyckelord :Identity; Transformation; Coping; Sense of Coherence; Identity; Transformation; Coping; Sense of Coherence;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att drabbas av sjukdomen Multipel Skleros (MS) påverkar personer olika och deras upplevelse av sjukdomen skiljer sig åt. Symtomen kan påverka den fysiska kroppen, välbefinnandet och vardagslivet. Begreppet Känsla av sammanhang (KASAM) lyfts och kan hjälpa personerna att hantera sjukdomen lättare. LÄS MER

 5. 5. ”Du är mer än din kropp” Råd från individer med positiv kroppsuppfattning om hur man kan trivas bättre med sin kropp

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Natalie Löwendahl; [2018-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna studie undersöktes vilka råd personer med positivkroppsuppfattning ger för att andra också ska trivas bättre med sin kropp.Femtio semistrukturerade intervjuer genomfördes med deltagare i åldrarna26–27 år. LÄS MER