Sökning: "Kroppsuppfattning"

Visar resultat 1 - 5 av 394 uppsatser innehållade ordet Kroppsuppfattning.

 1. 1. Den viktiga vikten : Tävlingsaktiva kvinnliga crossfitatleters upplevelser, tankar och känslor om kroppsideal och kroppsuppfattning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Svenungsson; [2020]
  Nyckelord :body dissatisfaction; body image; crossfit; ideal body; crossfit; kroppsideal; kroppsmissnöje; kroppsuppfattning;

  Sammanfattning : Det kvinnliga kroppsidealet har förändrats i den västerländska kulturen, där ett atletiskt, tonat men fortfarande smalt ideal förespråkas (Homan, 2010). Samtidigt har crossfitens tillväxt ökat det senaste årtiondet (Dawson, 2017). LÄS MER

 2. 2. Theater practice and its association with body appreciation and self-surveillance among women.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johanna Lundkvist; Anna-Klara Palmér; [2020]
  Nyckelord :Body appreciation; Self-surveillance; Theater practice; BMI; Kroppsuppskattning; Självövervakning; Teaterutövande; BMI;

  Sammanfattning : Recently, researchers have gained an increased interest in examining activities that promote a more positive body image among women. Some activities such as yoga and dance have proven to be positively associated with body appreciation, both directly and through reduced self-surveillance. LÄS MER

 3. 3. Sociala medier och dess betydelse för individens självkänsla och kroppsuppfattning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sara Sandberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sociala medier används överallt idag och människor är pressade att alltid vara tillgängliga. Bilder och andra uppdateringar gör det enkelt att göra sociala jämförelser. Forskning har visat att detta kan ha en negativ relation till självkänsla och kroppsuppfattning. LÄS MER

 4. 4. Kroppsuppfattning hos ungdomar i årskurs 8 och 9

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Maria Stenered; Sara Berggren; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Anorexia - Min värsta fiende : En bloggbaserad litteraturstudie om kvinnors upplevelse av att leva med anorexia nervosa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emelie Persson; Viviana Turesson Alfaro; [2020]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; blogg; lidande; livsvärld; kvinnor; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anorexia nervosa är en ätstörning som inbegriper vägran att äta från den drabbades sida. Personer med anorexia nervosa har en förvrängd kroppsuppfattning som gör att de trots livshotande undervikt ser sig själva som överviktiga. Av alla som drabbas är 90 procent av kvinnligt kön. LÄS MER