Sökning: "Krympa smart"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Krympa smart.

  1. 1. HJÄLP, vi krymper! En studie av anpassningsstrategier för en minskande befolkning i Strömsunds kommun

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

    Författare :Johanna Lundin; Teodor Wester; [2020-08-29]
    Nyckelord :Stad och land; Centrum och periferi; Landsbygdsutveckling; Krympa smart; degrowth; anpassning; tillväxtnorm; Demografi; kommunal planering; Strömsund;

    Sammanfattning : The global phenomenon of demographically shrinking communities presents challenges for planning authorities. A few partial strategies trying to address this can be found throughout Europe, but are there more universally appliable ones? In this study, we aim to find that out by the means of an interview study in the shrinking municipality of Strömsund, where public servants are interviewed in order to understand how the municipality is tackling the challenge and plan for shrinkage. LÄS MER