Sökning: "Kryptovaluta"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet Kryptovaluta.

 1. 1. Kan funktioner från kryptovalutor förbättra Riksbankens föreslagna E-krona?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Viktor Nilsson; Oscar Guregård; [2021]
  Nyckelord :E-krona; cryptocurrency; Bitcoin; Ethereum; Ripple; CBDC; centralization; decentralization; end users; DLT; token; block chain and structure; E-krona; kryptovaluta; Bitcoin; Ethereum; Ripple; CBDC; centralisering; decentralisering; slutanvändare; DLT; token; blockkedja; struktur;

  Sammanfattning : Titel: Kan funktioner från kryptovalutor förbättra Riksbankens föreslagna E-krona? Författare: Oscar Guregård och Viktor Nilsson Handledare: Mikael Knutsson Bakgrund: I takt med digitaliseringen minskar det fysiska kontantanvändandet. Riksbanken bemöter denna förändring med att utforska möjligheterna att ge ut en digitala kontanter, E-kronan. LÄS MER

 2. 2. Bitcoins blomstrande popularitet : En kvantitativ och kvalitativ studie om vilka faktorer som påverkat det ökade intresset för kryptovalutan bitcoin.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Lily Ha; Victoria Gyllensvan; Annie Johansson; [2021]
  Nyckelord :Bitcoin; cryptocurrency; investment; Bitcoin; kryptovaluta; investering;

  Sammanfattning : Forskningsfråga: Vilka faktorer har drivit intresset för handeln av bitcoin det senaste  året och vad kan förklara dem? Syfte: Syftet med den här studien är att få en ökad förståelse för varför bitcoin har blivit extra uppmärksammat det senaste året samt att undersöka vilka faktorer det ökade intresset beror på. Studien syftar även till att bekräfta eller förkasta de hypoteser som tar form  i de valda teorierna. LÄS MER

 3. 3. Bitcoins roll i en Investeringsportfölj : A Mean-Variance Analysis of the Diversification Benefits

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Vidar Nyqvist; Mario Milic; [2021]
  Nyckelord :Cryptocurrency; Bitcoin; Gold; Portfolio optimization; Mean-Variance; Sharpe ratio; Diversification; Kryptovaluta; Bitcoin; Guld; Portföljoptimering; Mean-Variance; Sharpekvot; Diversifiering;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore the role of bitcoin in an investment portfolio. The paper examines the nature of bitcoin and additionally how bitcoin compares to gold when included in an investment portfolio. LÄS MER

 4. 4. Investerarskydd vid handel med kryptotillgångar : En analys i ljuset av Europeiska kommissionens förordningsförslag om marknader för kryptotillgångar

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Cornelia Nuamu; [2021]
  Nyckelord :crypto; assets; business law; commercial law; MICA; markets in crypto assets; bitcoin; investor protection; law; cryptocurrency; juridik; investerarskydd; kryptotillgångar; bitcoin; kryptovaluta; kryptovalutor; affärsjuridik; affärsrätt; eu; börsrätt; finansrätt; volatil; handel; marknader för kryptotillgångar; MICA;

  Sammanfattning : Ur de senaste decenniernas tekniska innovation föddes så kallade kryptotillgångar. Kryptotillgångar är digitala enheter som är tillgängliga via teknik för distribuerad liggare. Marknaden för kryptotillgångar har expanderat avsevärt på senare år. LÄS MER

 5. 5. Reducing volatility for a linear and stable growth in a cryptocurrency : Encourage spending, while providing a stable store of value over time in a decentralized network

  M1-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH); KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Carl-Bernhard Hallberg; Gustaf Sjölinder; [2021]
  Nyckelord :Cryptocurrencies; Volatility; Burning; Minting; Dynamic; Value; Investing; Stable; Growth;

  Sammanfattning : The Internet provided humans a new way to exchange information digitally and has changed how we communicate. Blockchain and cryptocurrencies have given humans a new way to exchange value over the internet. With new technology, new possibilities arise, but not always without issues. LÄS MER