Sökning: "Krystyna Dabrowska"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Krystyna Dabrowska.

  1. 1. Att berätta för barn om sorg och död : Sagoelementens funktion i Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta och Fredrik Backmans Min mormor hälsar och säger förlåt

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

    Författare :Krystyna Dabrowska; [2018]
    Nyckelord :barnlitteraturen; folksagan; sagoberättande; hantering av sorg; Astrid Lindgren; Fredrik Backman;

    Sammanfattning : Folksagan har påverkat barnböcker ganska tydligt genom åren, mest innehållsmässigt. Men det jag undersöker i min uppsats är själva sagoberättandet som grepp och hur dess närvaro i böcker som framställer svåra ämnen kan påverka barnets hantering av sorg. LÄS MER