Sökning: "Kuba"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet Kuba.

 1. 1. Svensk-kubanska pars väg från Kuba till Sverige - Om fördomar, kärlek och svenska uppehållstillstånd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Ebba Bjerle; [2021]
  Nyckelord :socialantropologi; Kuba; Sverige; transnationella relationer; kärlek; anhöriginvandring; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker svensk-kubanska pars upplevelser av att leva i en transnationell relation. Fokus ligger på de fördomar och utmaningar som paren mött både på Kuba och i Sverige. Uppsatsen bygger på fem intervjuer med svenskar och kubaner som bor i Sverige och lever/har levt i en transnationell relation. LÄS MER

 2. 2. Feasibility analysis of upgrading the cogeneration unit of George Washington sugar mill in Cuba

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Joakim Ginste; Sascha Partanen; [2020]
  Nyckelord :CEST; cogeneration; levelized cost of energy; net present value; sugar mill; CEST; kraftvärmeverk; energiproduktionskostnad; nettonuvärde; sockerbruk;

  Sammanfattning : Cuba’s government has set a goal to generate 24 percent of the country’s electricity from renewable sources by 2030. The country’s many sugar mills have been identified as key contributors to reach this goal as their cogeneration units have the potential to significantly increase Cuba’s electricity production from biomass by upgrading them to bioelectric plants. LÄS MER

 3. 3. Teacher collaboration and development in practice : An ethnographic approach to language teachers’ professional development in a university and an upper secondary school in Cuba

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Helen Salinas; [2020]
  Nyckelord :Professional development; communities of practice; expansive learning; collaboration; language teaching;

  Sammanfattning : By learning and developing continuously in practice, many teachers are trying to improve their teaching. In order to support this process, schools promote models of professional development (PD). Previous studies point out the educational system of Cuba as especially successful in the PD of their teachers. LÄS MER

 4. 4. Transition Towards Renewable Energy inDeveloping Countries : A Case Study of Cuba

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Andreas Valdmaa; Veronica Ehrström Eklöf; [2020]
  Nyckelord :Paris Agreement; Renewable Energy; Developing Countries; Transition; Energy Mix; Sustainability; Cuba; Parisavtalet; Förnybar Energi; Utvecklingsländer; Omställning; Energimix; Hållbarhet; Kuba;

  Sammanfattning : The Paris Agreement was introduced in 2015 with the purpose to actualize a more sustainablefuture and diminish the effects of climate change, caused by mankind. Since its establishment,the Paris Agreement has induced actions over the globe with consequences to last for centuries. LÄS MER

 5. 5. Kuba och historiens slut : En studie om svenska tidningars gestaltningar av Kuba under Fidel Castros kommunistiska styre

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Magnus Åhström; [2020]
  Nyckelord :Cuba; The Cold War; communism; Fidel Castro; ideologies; framing theory; End of history; journalism; Svenska dagbladet; Dagens nyheter; Aftonbladet.; Kuba; kalla kriget; kommunism; Fidel Castro; ideologier; gestaltningsteorin; Historiens slut; journalistik; Svenska dagbladet; Dagens nyheter; Aftonbladet.;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur tre rikstäckande svenska dagstidningar med varierande ideologisk grund gestaltat ett urval av politiska händelser på Kuba under Fidel Castros kommunistiska styre 1962–1994. De politiska händelserna på Kuba som granskats är Kubakrisen 1962, Olof Palmes Statsbesök 1975 samt Specialperioden 1990–1994. LÄS MER