Sökning: "Kubakrisen"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Kubakrisen.

 1. 1. Kuba och historiens slut : En studie om svenska tidningars gestaltningar av Kuba under Fidel Castros kommunistiska styre

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Magnus Åhström; [2020]
  Nyckelord :Cuba; The Cold War; communism; Fidel Castro; ideologies; framing theory; End of history; journalism; Svenska dagbladet; Dagens nyheter; Aftonbladet.; Kuba; kalla kriget; kommunism; Fidel Castro; ideologier; gestaltningsteorin; Historiens slut; journalistik; Svenska dagbladet; Dagens nyheter; Aftonbladet.;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur tre rikstäckande svenska dagstidningar med varierande ideologisk grund gestaltat ett urval av politiska händelser på Kuba under Fidel Castros kommunistiska styre 1962–1994. De politiska händelserna på Kuba som granskats är Kubakrisen 1962, Olof Palmes Statsbesök 1975 samt Specialperioden 1990–1994. LÄS MER

 2. 2. Beslut på liv och död : Naturalistiskt beslutsfattande på strategisk nivå

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Marcus Pilblad; [2016]
  Nyckelord :Naturalistic Decision Making; NDM; RPD; Klein; Cohen; Kahneman; beslut; strategi; Kubakrisen;

  Sammanfattning : This thesis aims to expand our knowledge about Naturalistic Decision Making (NDM) in strategic decision-making. A case study of the Cuban missile crisis has been conducted. The purpose of the case study is to enhance knowledge about how NDM can be performed on a strategic level. LÄS MER

 3. 3. Kubakrisen : En tidningsstudie om svenska morgontidningars rapportering kring krisen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Martin Gustavsson; [2015]
  Nyckelord :Kubakrisen; tidningsstudie; fartygsblockaden; Kennedy; Chrusjtjov; Castro.;

  Sammanfattning : Abstract Kubakrisen; En tidningsstudie om svenska morgontidningars rapportering kring krisen The Cuban Missile Crisis; A media study of Swedish morning papers reporting about the crisis   The purpose of the survey is to illustrate how four Swedish newspapers, Svenska Dagbladet, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, Dagen and Ny Dag reports about the Cuban missile crisis based on the questions. The survey highlights what distinguishes the morning papers and by how they take the position of the ship blockade against Cuba that United States issued and what position they take on who to blame in the conflict, but also how leaders Khrushchev, Kennedy and Castro portrayed. LÄS MER

 4. 4. Tillsammans stod de starka, splittrade föll de

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hilda Hagberg; Dijamanta Islami; [2014]
  Nyckelord :stark och svag stat; Milosevic; Tito; Jugoslavien; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Jugoslaviens historia och sönderfall är väldigt komplex, då många nationaliteter och etniska grupper kom under en kort tid att enas under federationen Jugoslavien. I denna uppsats ämnar vi att redogöra för hur man kan förstå Jugoslaviens sönderfall som en tvåstegsprocess. LÄS MER

 5. 5. USA, Sovjetunionen och Kuba under Kubakrisen : En läromedelsanalys av läroböcker i historia och webbaserade läromedel.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Nikolaus T. Mattheos; [2013]
  Nyckelord :Pedagogik; Elevtexter; Textanalys; Innehållsanalys; Läromedel;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar webbaserade läromedel och läroböcker. Läromedel är verktyg som används i undervisningen. En pedagogisk text är inte neutral eller objektiv. Den övergripande problemformuleringen var hur dessa läromedel behandlar Kubakrisen, vad som privilegieras och vad för konsekvenser detta får. LÄS MER