Sökning: "Kubrick"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Kubrick.

 1. 1. THE SHINING: A SEPARATION A Fundamental Flaw in Adaptation Studies

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Nicola Camoglio; [2021-02-16]
  Nyckelord :The Shining; Stanley Kubrick; Stephen King; metafiction;

  Sammanfattning : In recent years, the academic field of adaptation studies has started questioning the fidelityledapproach to adaptation that was long its guiding principle. This essay builds upon thisnovel approach by focusing on the conflictual relationship between Stephen King’s novel TheShining (1977) and the film version (1980) directed by Stanley Kubrick. LÄS MER

 2. 2. The Shining - Gestaltningen av det obehagliga : En analys baserad på Stanley Kubricks filmadaption av The Shining

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion; Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Albin Streitlien; Joel Tromark; [2020]
  Nyckelord :Kubrick; The Shining; känslor; obehag; skräck; adaption; desorienterande; Uncanny; påträngande; gestaltning;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att reda ut hur Stanley Kubricks filmadaption av The Shining(1980) har lyckats framställa känslor av obehag. Utredningen sker genom en analys av trespecifikt utvalda sekvenser ur filmen. LÄS MER

 3. 3. Odyssea – en reserapport från en konstnärlig odyssé

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Mats Gustavii; [2018-12-17]
  Nyckelord :Music; Artistic studies; Sound; Sound design; 2001: A Space Odyssey; C. Fuglesang; J. Wingstedt; Narrative music; Space;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyze and describe various sources of artistic inspiration and, inaddition, how other aspects have influenced a compositional process of which both the inclusion andexclusion of sound have been critical factors.The primary sources of inspiration are the sound designs of the science fiction movie genre; createdby humans for humans from the perspective as to how it actually sounds in space. LÄS MER

 4. 4. "I minnet är det två olika platser" - om samspelet mellan minne och arkitektur

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Catrin Malmgren; [2016]
  Nyckelord :arkitektur; minne; queerfenomenologi; filosofi; neuropsykologi; kognition; upplevelser; emotioner; känslor; förförståelse; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Ett av mina starkaste minnen kring arkitektur är minnet ä av en pojke som cyklar på en trehjuling Han trampar snabbt på tramporna och far fram genom korridorerna inne på hotellet där han bor. Dörrarna in till hotellrummen på vardera sidan om honom svischar snabbt förbi. LÄS MER

 5. 5. Att adaptera svartsjuka : En komparativ analys av hur subtext påverkats i adaptionen av romanen Dream Story till filmen Eyes Wide Shut

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Yasser Radhi; [2016]
  Nyckelord :adaption; subtext; Eyes Wide shut; Dream Story; Stanley Kubrick; Arthur Schnitzler; komparativ analys;

  Sammanfattning : Subtext är en sanning gömd under ytan, som avslöjar en handling eller ords sanna mening. Hur kan en adaptionsprocess påverka subtexten då en bok tolkas om till film? Syftet med denna uppsats är att applicera en komparativ adaptionsanalys för att svara på frågan kring hur subtexten i en bok påverkas av att adapteras till film. LÄS MER