Sökning: "Kullberg"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade ordet Kullberg.

 1. 1. Kartläggning av tidiga tecken på bröstcancer-relaterat lymfödem hos kvinnor efter kurativ behandling mot bröstcancer, samt undersökning av samband mellan patientrapporterade besvär och läkarbedömning – en tvärsnittsstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Isabelle Kullberg; Lovisa Skoghammar; [2020]
  Nyckelord :Breast Cancer Related Lymphedema BCRL ; Patient Reported Outcome Measures; Detection; Objective Assessment; Screening.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer-relaterat lymfödem (BCRL) är en vanlig komplikation efter bröstcancerbehandling. Tidigare forskning visar varierande förekomst av BCRL, tillståndet tros vara underdiagnostiserat. Tidiga tecken kan beskrivas som en vag tyngdkänsla och/eller spänningskänsla. LÄS MER

 2. 2. Sustainability, a means to reach higher profitability?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Charlotte Artman; Viktor Kullberg; [2019]
  Nyckelord :ESGC Scores; financial performance; sustainability; legitimacy and uniqueness; Business and Economics;

  Sammanfattning : The focus on sustainability has increased in our society during the last years and more firms are conducting CSR reports than ever before. Some claim that firms CSR efforts are only window dressing while other claims that sustainability leads to greater profitability for firms. LÄS MER

 3. 3. Framställningen av fängelsedömda kvinnor: en diskursanalys av könsskillnader i svensk offentlig debatt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Malin Andersson; Johanna Kullberg; [2019]
  Nyckelord :discourse; disparity; prison; Sweden; women; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to examine and analyze the discourse on female prisoners in Sweden. To be sentenced to prison requires severe criminality and the lifetime sentence is the most severe conviction to criminal acts. LÄS MER

 4. 4. Gaze guidance through head-mounted Augmented Reality display

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Viktor Kullberg; Emil Lindqvist; [2019]
  Nyckelord :Augmented Reality; Eye tracking; HoloLens; Gaze Guidance; Visual Guiding; Posner Cueing;

  Sammanfattning : Mänskligt beslutfattande är en viktig faktor i design processen för system och objekt. Med den snabba utvecklingen av området förstärkt verklighet är det nu möjligt att simulera digitala gränssnitt överallt. LÄS MER

 5. 5. Parallelization of Computational Geometry Algorithms

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Gustav Kullberg; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER