Sökning: "Kulsoom Kulsoom"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kulsoom Kulsoom.

 1. 1. Normbrytande reklamfilmer- ett stöd för ryska HBTQ-personer : En semiotisk analys av hur HBTQ-personer framställs i svenska reklamfilmer under 2010-talet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola

  Författare :Kulsoom Kulsoom; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur XXL, Blocket och SJ framställer HBTQ-personer i sina reklamfilmer under 2010-talet. Dessa reklamfilmer dök upp i mainstreammedier efter ett förtryck mot ryska HBTQ-personer 2013. LÄS MER

 2. 2. Public and Private Schools in Afghanistan : Comparing some aspects of public and private schools in Kabul city

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Karlstads universitet

  Författare :Kulsoom Saffarudin Sherani; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore similarities and differences between private and public schools in Kabul city. Data was collected using questioner and structured interviews. Principals, teachers, parents and students of grade six were the participants of the research. LÄS MER