Sökning: "Kulturarv utan Gränser"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Kulturarv utan Gränser.

 1. 1. Påverkare och Påverkade : En diskursanalys av relationen mellan Sida och Kulturarv utan Gränser utifrån deras arbete i Bosnien och Hercegovina 1996-2008

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Kulturvård

  Författare :Malin Stengård; [2017]
  Nyckelord :kulturarv; konflikt; Sida; Kulturarv utan Gränser; återuppbuggnad;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker dels hur relationen ser ut mellan den statliga biståndsmyndigheten Sida och stiftelsen Kulturarv utan Gränser (KuG) samt vilka diskurser som förekommer i kommunikationen dem emellan, samt vilka positioner dessa intar i konstruktionen av kulturarvet under återuppbyggnadsprocessen efter kriget i Bosnien och Hercegovina. Materialet till undersökningen har bestått av projektansökningshandlingar som ansökningar, beslut och rapporter. LÄS MER

 2. 2. Sustainable Tourism Development in Gjirokastra : a current situation analysis

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM); Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Sara Grevsjö; Mehran Noorzaei; [2014]
  Nyckelord :tourism; sustainability; sustainable development; tourism development; sustainable tourism; gjirokastra; albania; culture; nature; economy; cultural heritage; world heritage managment; world heritage; turism; hållbarhet; hållbar turismutveckling; turismutveckling; gjirokastra; albanien; kulturarv; världsvarv; hållbar utveckling; kulturarv utan gränser;

  Sammanfattning : The typical tourism planning and development process can be divided into different phases: preparation (goals and objectives), research, conclusions, recommendations, implementation, monitoring & evaluation. This thesis is a part of such a development process and position itself in the research phase with the aim to create a knowledge base for future sustainable development of tourism in the world heritage city of Gjirokastra in the southern part of Albania. LÄS MER

 3. 3. Ett kulturarv för alla? En studie av gränserna mellan ”Vi” och ”De Andra” i litteraturhistoriska läroböcker för gymnasiets svenskämne

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Sara Svensson; [2009]
  Nyckelord :lärobok; svenskämnet A- och B-kurser; litterärt urval; kanon; eurocentrism; postkoloniala perspektiv; Vi och De Andra ; dikotomi; kulturarv;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats syftar till att problematisera begreppet västerländskt ”kulturarv” i svenskämnets A- och B-kurser avseende litteraturundervisningen. Undersökningen studerar tre läroböckers litterära urval under epokerna renässansen, upplysningen och romantiken (år 1500 – 1830) genom att kartlägga vilka gränser mellan ”Vi” och ”De Andra” som används och aktiveras, samt hur dessa gränser legitimeras. LÄS MER