Sökning: "Kulturarv"

Visar resultat 1 - 5 av 573 uppsatser innehållade ordet Kulturarv.

 1. 1. Explorativ graffiti. Flerdimensionalitet och polyagenter

  Master-uppsats,

  Författare :Willie Nordström; [2021-02-26]
  Nyckelord :Graffitiarkeologi; Kulturarv; Polyagens; Mikroarkeologi; Strukturalism; Samtidsarkeologi; digitalt frottage; Vallda; Lerkil; Hol; Tumberg; Bälinge; Alingsås; Kungsbacka; Vårgårda;

  Sammanfattning : Graffiti is a widespread term, often referring to illicit or troublesome imagery practices. In this essay graffiti from four independent locales has been explored through a polyagentive multidimensional approach. How changes in attitudes and uses, as well as agents affects and effects on one another beyond time will be central for these analysis´. LÄS MER

 2. 2. Högtider och traditioner i förskolan : Ett examensarbete om förskollärares skildringar kring högtider och traditioner i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jenny Löfgren; Kim Sjökvist; [2021]
  Nyckelord :Förskollärare; högtider; interkultur; kultur; traditioner;

  Sammanfattning : Det har debatterats kring högtider och traditioner i såväl förskolan, samhället som runt om i världen. Forskningen lyfter att debatten till viss del handlar om hur stor plats högtider ska ta i samhället och därmed förskolan, då samhället numera är mångkulturellt. LÄS MER

 3. 3. Normkritik och normkreativitet på Glimmingehus

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Nelly Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Landskapsvetenskap; authorized heritage discourse; kulturarv; kulturmiljövård; normkritik; normkreativitet; Glimmingehus;

  Sammanfattning : Glimmingehus, i sydöstra Skåne, är en del av det skånska kulturarvet och ett betydande besöksmål. Som en del av det statligt förvaltade kulturarvet finns ett ansvar att historiebruket är inkluderande och främjar delaktighet. LÄS MER

 4. 4. Det kollektiva minnets avtryck av vännerna av det gamla Halmstad i gemenskapens årsböcker : Social gemenskap och kulturell samsyn i Föreningen Gamla Halmstad 1923-1941

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Elisabeth Olén; [2021]
  Nyckelord :Historia; minne; historiekultur; historiskt berättande; kollektiva minnen; kulturarv; mening;

  Sammanfattning : Denna undersökning utreder hur och varför Föreningen Gamla Halmstad startade 1923 i Halmstad som en kollektiv historiekulturell minnesgemenskap och bevarande organisation. Undersökningen svarar på vilka aktörer som dominerar vid föreningens tillkomst och vilka förändringar i gemenskapen som kommer till uttryck i dess årsbok fram till dess förste ordförandes död 1941 vad avser frågan om definition av gemenskapens kollektiva minne. LÄS MER

 5. 5. Ett spårlöst minne : En etnologisk studie av en kulturfestival i Malmberget

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Emma Pettersson Juntti; [2021]
  Nyckelord :Malmberget; festival; konst; kultur; gruva; avveckling; kulturarv; makt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER