Sökning: "Kulturell identitet"

Visar resultat 1 - 5 av 290 uppsatser innehållade orden Kulturell identitet.

 1. 1. Du är svag och vi skall hjälpa dig - Muslimska mödrars upplevelser av socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Warde El-Alti; [2024-02-22]
  Nyckelord :Erkännande; mödrar; rasifiering; socialtjänsten; social stratifiering;

  Sammanfattning : De senaste åren har ett ifrågasättande kring socialtjänstens arbete florerat genom en desinformationskampanj. Denna studie syftar till att utforska och förstå de erfarenheter och upplevelser som muslimska mödrar har i interaktion med socialtjänsten. LÄS MER

 2. 2. Kvinna, Liv, Frihet: En antropologisk studie om betydelsen av den feministiska proteströrelsen i Iran för svensk-iranska kvinnor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Yasmine Sandin; [2024-02-14]
  Nyckelord :Kulturell identitet; Diaspora; Postkolonial Feminism; Systerskap; Irans kvinnorörelse; Kvinnors rättigheter;

  Sammanfattning : Jina Mahsa Aminis död har uppmärksammats över hela världen där omfattande manifestationer och reaktioner i den politiska världen har nålat fast kvinnors rättigheter på den politiska tavlan. Denna studie undersöker betydelsen av den feministiska proteströrelsen i Iran för svensk-iranska kvinnor genom att titta på den komplexa frågan om kulturell identitet och dess påverkan. LÄS MER

 3. 3. Dubbla kulturer och identitetens mångfald : Identitetsskapande hos andra generationens invandrare

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Beri Aldur; [2024]
  Nyckelord :identity; ethnic identity; biculturalism; intersectionality; social identity theory;

  Sammanfattning : Individer som befinner sig mellan olika kulturer upplever ofta utmaningar associerade med dubbelidentitet. Syftet med denna studie var att undersöka hur andra generationens invandrare upplever sin identitet när de har föräldrar med annan etnisk bakgrund än svensk. LÄS MER

 4. 4. Interkulturellt förhållningssätt i förskolan och betydelsen av en inkluderande förskola : En kvalitativ studie om hur förskollärarna beskriver att de arbetar interkulturellt i förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Kanokwan Srinuansuk; [2024]
  Nyckelord :Culture clash; Identity development; Interculturality; Multiculturality; Preschool; Förskolan; Identitetsutveckling; Interkulturalitet; Kulturkrock; Mångkulturalitet;

  Sammanfattning : Interkulturellt arbetssätt är givande för alla barn oavsett kulturell bakgrund. Det interkulturella arbetssättet bidrar till att barn utvecklar sin kulturella identitet och får förståelse för mångfalden i vårt samhälle. LÄS MER

 5. 5. Utmaningar med religionskunskapsundervisning på en mångkulturell skola i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Avi Naser; Frida Willingfors Rangfors; [2024]
  Nyckelord :Inkludering; klassrumsmiljö; kontroversiella frågor; kulturell mångfald; religionskunskaps undervisning; religiös mångfald; safe space; undervisningsstrategier;

  Sammanfattning : I denna uppsats studeras de utmaningar som religionskunskapslärare möter i dagens mångkulturella skola i Sverige, specifikt inom högstadiet och gymnasiet. Denna analys tar sitt avstamp i religionskunskapslärarens uppdrag att undervisa om religionskunskap i en sekulariserad heterogen skolmiljö, där majoriteten av elever har olika bakgrunder, religioner och kulturer. LÄS MER