Sökning: "Kulturell medvetenhet"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden Kulturell medvetenhet.

 1. 1. Könsstympade kvinnors upplevelser av mötet med sjukvården : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linette Yandam; Mimmi Fransas; [2020]
  Nyckelord :Female genital mutilation; experience; care; Joyce Travelbee; Kvinnlig könsstympning; upplevelse; vård; Joyce Travelbee;

  Sammanfattning : Bakgrund: Världshälsoorganisationen uppskattar att 200 miljoner kvinnor lever med könsstympning världen runt. Könsstympning är en traditionell procedur som ger omfattande komplikationer för kvinnans kropp och psyke samt kränker mänskliga rättigheter. LÄS MER

 2. 2. DET MÅNGKULTURELLA VÅRDMÖTET

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Alice Järlskog; Elin Georg; [2020]
  Nyckelord :Kulturell kompetens; Kulturell medvetenhet; Jämlik vård; Sjuksköterskor; Omvårdnad; Erfarenheter; Utmaningar; Cultural Competence; Cultural awareness; Nursing; Nurses; Experiences; Challenges;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor arbetar i ett mångkulturellt samhälle och ställs inför utmaningar i strävan efter ett fullvärdigt omvårdnadsarbete och en närhet i relationen med patienter. Kulturen präglar människor som varelser liksom relationen mellan patient och sjuksköterska. LÄS MER

 3. 3. Fritidshemmets vetenskapliga paradigmskifte: En diskursiv analys på fritidshemmets tolkning och användning av ”vetenskaplig grund”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Diana Olsson; Max Braun; [2020]
  Nyckelord :Beprövad erfarenhet; Diskursanalys; Fritidshemmet; Fritidshemslärare; Ledningspersonal; Vetenskaplig grund;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur fritidshemslärare och ledningspersonal uppfattar och tolkar ett arbete som vilar på en vetenskaplig grund inom fritidshemmets kontext. Studien har sin grund inom den kvalitativa forskningen, där det genomfördes sex semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Föräldraskapsstöd till nyanlända och utlandsfödda föräldrar : En kvalitativ studie av yrkesverksammas perspektiv på utmaningar, möjligheter och utveckling framåt

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Lina Rengstad Färdmo; [2020]
  Nyckelord :Föräldraskapsstöd; Nyanlända föräldrar; utrikesfödda föräldrar; professionalitet; etik; handlingsutrymme; intersektionalitet; kulturalisering; kulturkompetens; kulturell sensitivitet.;

  Sammanfattning : Stöd i föräldraskapet är något som funnits i Sverige sedan 30-talet. Idag ligger fokus på att det ska nå alla föräldrar som del i att implementera barnkonventionen och att arbeta aktivt för alla barns rätt till hälsa och utveckling under dess hela uppväxt. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors Erfarenheter Av Transkulturell Omvårdnad : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Yvette Ann; Samrawit Tsegai; [2020]
  Nyckelord :Erfarenhet; kommunikation; kulturell kompetens; litteraturöversikt; sjuksköterska; transkulturell omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Människor migrerar runt om i världen av olika skäl. Varje år flyttar tusental människor till Sverige. Detta gör Sverige till mer och mer mångkulturellt samhälle, vilket ställer höga krav på sjuksköterskans kulturella kompetens i omvårdnaden av patienter med annan kulturell bakgrund. LÄS MER