Sökning: "Kulturella motiv"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden Kulturella motiv.

 1. 1. Hedersrelaterat våld och förtryck. En studie om rättsväsendets hantering av hedersrelaterade mål under 2017-2020

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Manuella Demir; [2021-02-12]
  Nyckelord :Straffrätt; Processrätt; Heder; Hedersrelaterat våld och förtryck; Hedersvåld; Hedersrelaterad brottslighet; Hedersmotiv; Hedersbrott; Straffskärpningsgrund; Försvårande omständighet; Straffvärde; Objektivitetsprincipen; Legalitetsprincipen; Likhetsprincipen; Rättssäkerhet; Kulturella skillnader; Kulturella motiv; Empirisk undersökning; Integrativ rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt hur rättsväsendet, närmare sagt åklagarna och domstolarna, hanterar hedersrelaterade mål. Fokus ligger på hur rättsläget och rättstillämpningen har sett ut under tidsperioden 2017-2020. LÄS MER

 2. 2. Könsstympade kvinnors upplevelser av mödra – och förlossningsvården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Sabrina Selin; Emily Wetzig; [2021]
  Nyckelord :Antenatal care; female genital mutilation; maternity care; women’s experiences; Förlossningsvården; kvinnlig könsstympning; kvinnors upplevelser; mödravården;

  Sammanfattning : Background: Female genital mutilation is a harmful cultural practice that is carried out in several places around the world, despite the fact that it is a violation of women’s human rights. Worldwide, around 200 million young girls and women live with the aftermath of genital mutilation. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att möta närstående till intensivvårdspatienter : En kvalitativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Viktoria Svenns; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år vårdas flera tusentals patienter på intensivvårdsavdelningar iSverige. Det innebär förutom omvårdnad av patient, medicinsk behandling ochhantering av teknisk apparatur att möta närstående i svåra situationer. LÄS MER

 4. 4. Dekadensens röst : Grumlad lycka och dödens estetik i Gösta Berlings saga

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Åsa Nyfeler; [2021]
  Nyckelord :dekadens; Selma Lagerlöf; Gösta Berlings saga; berättarröst; estetik; estetisering; dekadenspoesi;

  Sammanfattning : Uppsatsen belyser, utifrån en definition av dekadens som litteratur som står i förbindelse till den litterära sekelslutsströmningen och tematiserar förfall och mörker, det dekadenta i Gösta Berlings saga. De tydligaste dragen av dekadens som romanen uppvisar är den estetiska synen på döden, livsledan och den grumlade lyckan. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelse av mötet med familjer med överviktiga barn : En litteratursammanställning

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Aneesa Khan; Nicoline Malinen; [2021]
  Nyckelord :Obesity; overweight; children ages 2-6 years; experiences; nurse; literature study; Övervikt; fetma; barn i åldrarna 2-6 år; upplevelser; sjuksköterska; litteraturstudie.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Globalt har övervikt och fetma hos barn blivit ett utmanande folkhälsoproblem under 2000-talet. Cirka 41 miljoner barn under fem års ålder lider av övervikt. Studier visar att överviktiga barn som når vuxen ålder möter många hälsoproblem. LÄS MER