Sökning: "Kulturella värden"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Kulturella värden.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter från en annan kultur och etnicitet än den egna - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Fanny Nilsson; Filip Rosenquist; [2020]
  Nyckelord :Omvårdnad; Litteraturstudie; Kulturkompetens; Kultur; Etnicitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kultur och etnicitet utmanar vården. Brist på kommunikation och förståelse av normer från sjuksköterskans perspektiv påverkar omvårdnaden och relationen mellan sjuksköterska och patient. LÄS MER

 2. 2. Konst i marknadsföring? : Hur konstnärer kontra marknadsförare förhåller sig till användandet av konst i marknadsföringssyfte

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Maja Hjort; Niklas Karlsson; [2018]
  Nyckelord :marketing; art; capital; risk; marknadsföring; konst; kapital; risk;

  Sammanfattning : Studiens syfte ämnar söka förståelse i vad konsten bidrar med i marknadsföringsväg, men även undersöka de upplevda riskerna ett samarbete kan medföra. Studien är utförd med en kvalitativ ansats. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnad vid barnmisshandel via sjukvårdsinsatser : En systematisk litteraturstudie

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emmy Ekblad; Miriam Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Nursing; Child abuse; Münchausen syndrome by proxy; Healthcare.; Omvårdnad; barnmisshandel; Münchausen syndrome by proxy; sjukvården.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmisshandel via sjukvårdsinsatser innebär att en vuxen vårdnadshavare framkallar, hittar på eller beskriver symtom som barnet inte har. Syfte: Att undersöka vilka förutsättningar som finns inom vården för att barnet ska få den bästa omvårdnaden i fall där förälder/vårdnadshavare utsätter barnet för barnmisshandel via sjukvårdsinsatser. LÄS MER

 4. 4. Mötet mellan sjuksköterska och patient med kulturella och språkliga skillnader : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linn Clausson; Ida Enström; [2017]
  Nyckelord :Communication barriers; Cultural diversity; Transcultural nursing; Cultural competency; Nurse-patient relations; Immigrant; Interpreters; Kommunikationshinder; Kulturell mångfald; Transkulturell omvårdnad; Kulturkompetens; Sjuksköterska-patientrelationer; Invandrare; Tolkar;

  Sammanfattning : Bakgrund Antalet invandrare som kommer till Sverige har ökat de senaste åren. Sjuksköterskor i vården stöter allt mer på patienter med kulturella och språkliga skillnader. Ett bra möte mellan sjuksköterska och patient, där båda kan förstå varandra, är viktigt för att få en god och säker vård. LÄS MER

 5. 5. SJUKSKÖTERSKANS UPPLEVELSE AV PATIENTENS DELAKTIGHET I VÅRDEN NÄR PATIENTEN TALAR ETT FRÄMMANDE SPRÅK : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Malin Söderberg; Frida Petersson; [2016]
  Nyckelord :Delaktighet; kommunikation; språkbarriärer; vårdande relation;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Idag talas en rad olika språk i Sverige. Att inte tala samma språk gör situationen i sjukvården komplex. Det främmande språket bidrar till svårigheter för sjukvårdspersonal och patient att kommunicera med varandra. LÄS MER