Sökning: "Kulturellt kapital"

Visar resultat 1 - 5 av 310 uppsatser innehållade orden Kulturellt kapital.

 1. 1. Överleva underground : en kvalitativ analys av självständiga musiker i det moderna medielandskapet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Jakob Holst; Pontus Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Artist; underground; fandoms; parasociala relationer; kulturellt kapital; relational labor; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker underground-musiker i Sverige och vad som krävs av dem för att nå ut med sin kreativa produkt och engagera sin publik. Genom kvalitativa intervjuer med fyra självständiga underground-artister i olika stadier i sina karriärer är syftet att belysa mediala aspekter av deras vardagliga arbete. LÄS MER

 2. 2. Möjligheter och hinder för ensamkommande flyktingar på den svenska arbetsmarknaden : En kvalitativ studie om unga ensamkommande flyktingars etablering på den svenska arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Ismat Mohammadi; Maja Nyström; [2023]
  Nyckelord :Ensamkommande ungdomar; arbetsmarknad; etablering; arbete; sociala nätverk; asyl;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka faktorer som skapar möjligheter och hinder för ensamkommande unga flyktingar att etablera sig på arbetsmarknaden. Empirin utgörs av sex semistrukturerade intervjuer med individer som kommit till Sverige som ensamkommande flyktingar från Afghanistan när det var minderåriga. LÄS MER

 3. 3. Mitt särskilt begåvade barn : En intervjustudie ur ett föräldraperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Petra Whidotti; [2023]
  Nyckelord :utbildningssociologi; särskild begåvning; Persson; undervisning; Pierre Bourdieu; kapital; föräldrar; skola; fritid; resurser; gifted children; parents.;

  Sammanfattning : Barn med särskild begåvning är en grupp som kan behöva särskilt stöd och anpassad undervisning för att kunna utvecklas på ett optimalt sätt i skolan. Då det saknas kunskap om dessa elevers speciella förmåga hos lärare och specialpedagoger blir ofta resultatet att dessa elever hålls tillbaka i sin utveckling. LÄS MER

 4. 4. Get Smoooth : En semiotisk visuell analys av Klarnas Get Smoooth kampanj i relation till klasstillhörighet, smak och färgen rosa

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Ebba Arhall; [2022]
  Nyckelord :Semiotik; Klass; Smak; Habitus; Rosa; Semiotik; Pierre Bourdieu; Roland Barthes; Snoop Dogg; Populärkultur; Finansteknik;

  Sammanfattning : Denna uppsats tar en blick på hur smak och klass speglas i vår samtida medievärld som präglas av populärkulturella referenser. Genom en kvalitativ semiotisk analys har Klarnas reklamfilm Get Smoooth (2019) analyserats utifrån Roland Barthes semiotiska teorier om hur mening tillskrivs genom visuella koder, i samband med Pierre Bourdieus teorier om hur klass och smak reflekteras genom visuella medel. LÄS MER

 5. 5. Jag pratar gärna om Jesus eller Muhammed men rör inte min tro : En kvalitativ intervjustudie om det representativa klassrummet och eleven som resurs under religionskunskapslektionerna.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Ellen Tinggren; [2022]
  Nyckelord :Representation; resurs; religion; konflikt; kulturellt kapital; socialt kapital; Pierre Bourdieu;

  Sammanfattning : This study presents the ways secondary school students and their teachers view representation in religious education lessons and how to use the students as a resource for education. With the help of eight qualitative interviews with three certified religious education teachers and five of their students, material was collected to be analysed and discussed in the light of earlier research and Pierre Bourdieu’s theory on religious and symbolic capital. LÄS MER