Sökning: "Kulturförändring"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet Kulturförändring.

 1. 1. Brolle ny på jobbet : En studie om RPAs påverkan på digital arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Anton Chronwall; Jacob Haapala; [2019]
  Nyckelord :Robotic process automation; Digital arbetsmiljö; Oro; Kulturförändring;

  Sammanfattning : Den ökade datakraften och digitaliseringen av arbete har bidragit till möjligheten att automatisera processer. En metod för att automatisera processer är med Robotic Process Automation (RPA), vilket utför regelstyrda uppgifter baserat på detaljerade processbeskrivningar. Användningen av RPA blir allt vanligare inom den offentliga sektorn. LÄS MER

 2. 2. Gender Equality across Global Organizations: Towards a Framework for Increasing Gender Equality

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :MARIA NORBERG; [2018]
  Nyckelord :Gender; Gender Equality; Global Organizations; Change management; Culture; Cultural change; Cross-cultural management; Strategy; Diversity; Inkludering; UN; SDG; Czech Republic; Sweden; United Kingdom; United States.; Kön; Jämställdhet; Globala organisationer; Förändringshantering; Kultur; Kulturförändring; Tvärkulturell ledning; Strategi; Mångfald; Inkludering; FN; SDG; Tjeckien; Sverige; Storbritannien; USA;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to analyze how Global Organizations work with Gender Equality, what type of challenges they experience and how they can be addressed. Secondarily, it addresses how Global Organizations can create an international Gender Equality strategy and how Gender Equality work differs among four countries. LÄS MER

 3. 3. The agile transformation in traditional organisations in regulated environments : A case study in the automotive and aerospace industries

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :CHARLOTTE HEDLUND; AXEL INGO; [2018]
  Nyckelord :Agile transformation; traditional organisations; regulated industry; cultural legacies; structural legacies; cultural change.; Agil transformation; traditionella organisationer; reglerade branscher; kulturella arv; strukturella arv; kulturförändring.;

  Sammanfattning : The business environment of the 21st century is rapidly changing. Customers demand are diversifying, governments enforce stricter environmental regulations and start-ups are entering with disruptive business models. Traditional industrial organisations need to adapt to compete on a market revolving around time-to-market actions. LÄS MER

 4. 4. I strävan mot en grönare kommun : En kvalitativ fallstudie över Borås kommuns arbete med klimatväxling på sina enheter.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Mattias Rydholm Allard; Erik Insgård; [2017]
  Nyckelord :Climate compensation; environmental education; environmental management system; electric bike; e-bike; sustainable behavior; behavioral change.; Klimatväxling; miljöutbildning; miljöledningssystem; elcykel; hållbart beteende; beteendeförändring;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöks hur en svensk kommun kan arbeta med klimatväxling för att minska dess ekologiska fotavtryck och negativa effekt på miljön. Miljöfrågor är något som varje kommun brottas med dagligen för att föra arbetet kring hållbar utveckling framåt. LÄS MER

 5. 5. Varför används inte det nya IT-stödet? : En kvalitativ studie om mjuka kompetensens värdeskapande inom IT-relaterade organisationsförändringar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Oscar Lundberg; Ludvig Ekman; [2017]
  Nyckelord :Soft skills; Information technology; organizational change; culture change; implementation; Mjuka kompetenser; informationsteknik; organisationsförändring; kulturförändring; implementering;

  Sammanfattning : Throughout time organizations have adapted and implemented different technological solutions to streamline their operation. With the adaption of new technology, employees will have to change their current routines. This readjustment is challenging for organizations because of people’s dislike towards changes. LÄS MER