Sökning: "Kulturindustri"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Kulturindustri.

 1. 1. ALGORITMISK INTERVENTION Om kulturarbetares arbete med Instagram

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Linn Gustavsson; [2019-10-10]
  Nyckelord :digitalt arbete; kulturindustri; synlighetsarbete; algoritmer; Instagram; marknadsföring; kulturarbete; disciplin;

  Sammanfattning : The topic of this study is the introduction of social networking sites as an arena for personal advertising in the culture industries. Through a case study on cultural workers’ digital labour on Instagram, the study examines the ways in which a social networking site such as Instagram disciplines its users with regard to labour time as well as cultural production. LÄS MER

 2. 2. Filmmediets konstfullhet i backspegeln : En medieestetisk diskussion med utgångspunkt i filmpropositionsdebatten 2016

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Simon Lindberg; [2016]
  Nyckelord :aesthetics; archival value; art; art philosophy; art value; Bertolt Brecht; cult ritual; culture; culture industry; discourse; discourse analysis; film industry; film medium; film politics; government bill on film; Harry Schein; history of ideas; ideology; interdisciplinary; Leo Tolstoy; Martin Heidegger; Marxism; media aesthetics; media history; Michel Foucault; ontology; press debate; realpolitik; socialist culture; social ritual; Vladimir Nabokov; Walter Benjamin; working-class movement; work of art; arbetarrörelsen; arkivvärde; borgerlighet; Bertolt Brecht; diskurs; diskursanalys; estetik; filmavtal; filmbransch; filmmediet; filmpolitik; filmproposition; filmreform; Harry Schein; idéhistoria; ideologi; konst; konstfilosofi; konstfrämjande; konstperspektiv; konstupplevelsen; konstverk; konstvärde; kultritual; kultur; kulturindustri; Leo Tolstoy; Martin Heidegger; marxism; medieestetik; mediehistoria; Michel Foucault; ontologi; pressdebatt; realpolitik; socialistisk kultur; socialritual; tvärvetenskap; Vladimir Nabokov; Walter Benjamin;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen ställer samt söker besvara frågor om konstens ontologi, filmmediet som konst samt analyserar hur konstbegreppet framträder i pressdebatten beträffande den svenska regeringens filmproposition som inleddes mars 2016. Uppsatsens frågeställningar besvaras med hjälp av en metod härledd ur flera metodiska och teoretiska traditioner. LÄS MER

 3. 3. Spelet om spelarna : En kvantitativ undersökning om kulturindustrins likriktning av spelinnehåll och konsumtionen av spel över tid

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Oscar Johansson; Nils Fagergren; [2014]
  Nyckelord :Spel; Försäljningslistor; Kultur; Politisk ekonomi; Åldersmärkning; Kulturindustri; Likriktning; Enformighet; Kvantitativ;

  Sammanfattning : Denna kvantitativa studie syftar till att undersöka om bästsäljande spel tenderar att bli alltmer likriktade i fråga om genre, åldersmärkning, innehållsbeskrivningar och försäljning. Vi för en teoretisk diskussion kring studiens resultat som kopplas ihop med Adorno och Horkheimers teorier om kulturindustrin och passiviseringen av individen. LÄS MER

 4. 4. Format som formar kultur eller kultur som formar format? - En kvalitativ intervjustudie ur ett producentperspektiv om programformatets påverkan på televisionens utbud

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Lovisa Haeger; Mirja Danielsson; [2013]
  Nyckelord :standardisering; globalisering; producentperspektiv; pogramformat; kulturindustri; mediekonvergens; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Format som formar kultur eller kultur som formar format? – en kvalitativ intervjustudie ur ett producentperspektiv om programformatets påverkan på kultur. Examination: 20 augusti 2013 Ämne/Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap MKVK04. Institutionen för kommunikation och medier. LÄS MER

 5. 5. Mining for culture : performance arts center Ställberg’s Mine

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Lovisa Berg; Per Crona; [2013]
  Nyckelord :Transformation; Mine; Mining; Culture; Performative art; Bergslagen; Ställberg; Artist; Industrial Heritage; Industry;

  Sammanfattning : This degree project summarizes five years of education at the landscape architecture program at the Swedish University of Agriculture Sciences, SLU, Alnarp and the School of architecture at Royal Institute of Technology, KTH, Stockholm. The project has been carried out by Lovisa Berg and Per Crona in collaboration with DRIFT Scenkonst. LÄS MER