Sökning: "Kulturinslag"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Kulturinslag.

 1. 1. Två kinesiska läroböcker för nybörjare i Sverige ur ett kulturellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :David He; [2017]
  Nyckelord :Bildanalys; Kinesiska; Kommunikativ förmåga; Kulturellt perspektiv; Kulturinslag; Läroböcker; Styrdokument; Textanalys;

  Sammanfattning : Läroboken är viktigaste läromedlet och utgångspunkt för elevernas lärande. Bra läroböcker som ger bakgrunder, analyser och översikter, samt överför ett innehåll ska svara mot styrdokumentens krav och behoven hos elever och lärare. LÄS MER

 2. 2. Arbetslivs-, kultur- och samhällsinslag i svenskundervisningen för invandrare. En beskrivande undersökning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Polina Janson; [2010-08-24]
  Nyckelord :sfi; kulturundervisning; undervisningsmetoder; samhällsinslag;

  Sammanfattning : Svenskundervisning för invandrare är en mångfacetterad verksamhet med många olika undervisningsinslag. Undervisningen syftar främst till att ge kursdeltagarna språkliga kunskaper och färdigheter samtidigt som det finns ett behov av arbetslivs-, kultur- och samhällsstudier inom ramen för sfi. LÄS MER