Sökning: "Kulturkvarter"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Kulturkvarter.

 1. 1. Kultur som en del av en helhet : En textanalytisk studie av den politiska diskussionen kring kulturkvarteret i Örebro

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Klara Olander; [2019]
  Nyckelord :cultural policy; municipal; culture; cultural centre; Kulturpolitik; kultur; kommunal; kulturhus; kulturkvarter;

  Sammanfattning : This thesis examines the political discussion between local politicians, on the city of Örebro’s plans to build a new cultural centre, Kulturkvarteret. This investigation explores the politicians’ conceptions of the values and functions of culture – looking at how they express goals of cultural policy and which concepts of culture are used. LÄS MER

 2. 2. Utredning och gestaltningsförslag för kulturkvarteret i Kalmar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Frida Tordhall; Pontus Ålund; [2016]
  Nyckelord :Culture; cultural center; cultural district; Kalmar; district creating measure; Kulturkvarter; Kultur i staden; Kvarterskapande åtgärder; Kultur; Stadsplanering; Förtätning av staden;

  Sammanfattning : Kulturens positiva påverkan på städer och dess invånare har föranlätt många kommuners satsning på utökade kulturverksamheter som koncentreras till  kulturcentrum i stadskärnan. I Kalmar kommun har frågan varit akutell en längre tid men ska först nu bli verklighet. LÄS MER