Sökning: "Kulturpolitik"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade ordet Kulturpolitik.

 1. 1. "Vår musik är död, Pop behöver stöd" : En undersökning om populärmusikens ställning i den svenska kulturpolitiken

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Axel Franzén; [2019]
  Nyckelord :popular music; cultural policy; cultural policies; state funding; Musikverket; Kulturrådet; Svensk Live; music; culture; popular culture; pop; pop music; populärmusik; kulturpolitik; bidrag; Musikverket; Kulturrådet; konstnärlig kvalitet; musikarrangörer; Svensk Live; musik; kultur; populärkultur; pop; popmusik; arrangörer;

  Sammanfattning : Uppsatsen utreder populärmusikens ställning i den svenska kulturpolitiken med fokus på musikarrangörer. Bakgrunden består delvis i grundandet av riksförbundet Svensk Live och deras publikationer "Vi fortsätter spela pop (men vi håller på att dö)" och "Maktens Musik" som menar att delar av populärmusiken inte kan överleva eller utvecklas utan stöd. LÄS MER

 2. 2. Kultur som en del av en helhet : En textanalytisk studie av den politiska diskussionen kring kulturkvarteret i Örebro

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Klara Olander; [2019]
  Nyckelord :cultural policy; municipal; culture; cultural centre; Kulturpolitik; kultur; kommunal; kulturhus; kulturkvarter;

  Sammanfattning : This thesis examines the political discussion between local politicians, on the city of Örebro’s plans to build a new cultural centre, Kulturkvarteret. This investigation explores the politicians’ conceptions of the values and functions of culture – looking at how they express goals of cultural policy and which concepts of culture are used. LÄS MER

 3. 3. Vad är kulturpolitikens roll? En studie om kulturens roll och användning på regional nivå

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniel Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Kulturens egenvärde; Instrumentell; Platsmarknadsföring; Regionala kulturplaner; Kulturpolitik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to examine which cultural value that most often appear within the regional level of culture policy. These values are cultures intrinsic value and instrumentality. My materiel will consist of strategy documents in the form of regional culture plans, which works as planning documents to achieve certain goals. LÄS MER

 4. 4. Museiutställningar i Sverige - ur ett mångkulturellt perspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Verdandi Sonesson; [2018-08-06]
  Nyckelord :Arkeologi; kulturpolitik; museiutställningar; kritisk kulturarvsforskning; Öst och Väst; Vi och Dem; Occidentalism; ultranationalism; mångkultur; Sverige; Archaeology; Cultural policy; Museum exhibits; Critical Heritage Studies; East and West; We and Them; Occidentalism; Jingoism; Multiculturalism; Sweden;

  Sammanfattning : This essay deals with the cultural policy that are central for the politics in Sweden today. The Swedish population are of varied cultural backgrounds and this political guideline aims to unite the population through the cultural arena, including the museum exhibitions. LÄS MER

 5. 5. Styrning av kulturen - En studie om litteraturstödets politiska styrning

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Larsson; Samuel Björhag Dernestål; [2018]
  Nyckelord :Förordningar; NPM; Ramlag; Kulturdepartementet; Statens kulturrådet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats tar sin utgångspunkt i politikernas styrning av kulturpolitiken och hur detta har utvecklats sedan 1970-talet. Vi har här använt oss av Bengt Jacobssons bok Kulturpolitik: styrning på avstånd vilket påstår att incitamenten för styrningen av kulturpolitiken kommer från trender inom förvaltningen. LÄS MER