Sökning: "Kulturutredningen"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Kulturutredningen.

 1. 1. Från delaktighet till representation : En studie om subjektsförståelser i Betänkande av Kulturutredningen (SOU 2009:16)

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Louise Nordgren; [2016]
  Nyckelord :kulturutredningen; kulturutredning; kulturpolitik; subjektspositioner; diskursanalys; kulturpolitiska mål; mångfald; kulturanalys; kulturentreprenör;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte har varit att undersöka vilka subjektspositioner som kommer till uttryck i Betänkande av Kulturutredningen (SOU 2009:16). Undersökningens ämnade att besvara frågeställningarna: Hur konstrueras subjekt i texten? Vilka begränsningar och möjligheter tillskrivs de olika subjektspositionerna?Denna studie är en foucauldianskinspirerad diskursanalys av Betänkande av Kulturutredningen (SOU 2009:16). LÄS MER

 2. 2. Crowdfunding som finansieringsmöjlighet inom kultursektorn : En fallstudie av plattformen Crowdculture

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Anna Edlund; [2013]
  Nyckelord :Crowdfunding; crowdsourcing; participatory; Crowdculture; cultural; civil society; Crowdfunding; crowdsourcing; deltagarkultur; Crowdculture; kulturpolitik; civilsamhället;

  Sammanfattning : With the Culture Survey 2009, the Cultural policy in Sweden has got a new direction. The new direction emphasises the importance of broadening the non-public funding for the cultural sector. The new direction opens up new phenomenon to establish themselves in Sweden. Crowdfunding is such a phenomenon. LÄS MER

 3. 3. Social media som kommunikativt verktyg

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :André Lindahl; Patrik Ebbersten; [2011]
  Nyckelord :Kulturutredningen; Museum; Social Media; Facebook; Twitter; Youtube; Flickr; ABM; Museologi ; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : There is a growing interest in the usage of social media in European museums. Research in the area is scares though. The problem is a lack of an overview on how the usage of social media is spread around Europe and on how museums use social media. LÄS MER

 4. 4. Litteraturstödet, en fot i graven? : En kontextuell analys av den ideologiska grunden till Boken – Litteraturutredningens huvudbetänkande och Betänkande av Kulturutredningen 2009

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

  Författare :Rikard Zeylon Brage; Joakim Barvhed; [2010]
  Nyckelord :Information society; Information Age; quality; Aspectual politic; Swedish National Arts Council; Literature grant; Cultural politic; Diversity; Cultural andeconomy; Keynesian economics; Late modernity; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This essay is about two of the most important surveys concerning cultural politics in Sweden. The first is the survey Boken – Litteraturutredningens huvudbetänkande/1968 års litteraturutredning from 1974, which was a part of the groundwork for the politics concerning literature in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Kultur som politisk och ekonomisk arena : En studie av debatten kring kulturutredningen

  Kandidat-uppsats, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Jenny Nilsson; [2009]
  Nyckelord :Kultur; Kulturutredningen; Styrning; Governmentality; Kommersialism; McDonaldization;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera vad det diskuteras om i den mediala debatten kring den kulturutredning som lades fram den 12.e februari i år, 2009. Sedan utredningen lagt fram sina förslag till en ny kulturpolitik har diskussionerna varit livliga i media och ofta har de genomsyrats av hård kritik. LÄS MER