Sökning: "Kulturvetenskap film"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Kulturvetenskap film.

 1. 1. Att följa Vägen : En narratologisk analys av daoistisk tematik i filmen Kung Fu Panda

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Linus Sandberg; [2020]
  Nyckelord :Daoism; Kung Fu Panda; narratology; popular culture; film; daoism; Kung Fu Panda; narratologi; populärkultur; film;

  Sammanfattning : The following study is an analysis of religious themes within popular culture. The research material is the animated DreamWorks film Kung Fu Panda. The study uses a narratological method of analysis to investigate themes from the Daoist religion and how they are expressed in the film. LÄS MER

 2. 2. "Det kanske inte finns någon där" : En tematisk analys av forskning om Ingmar Bergman och religion

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Lucy Aho; [2020]
  Nyckelord :Ingmar Bergman; film; religion; film och religion; Ingmar Bergman och religion; tematisk analys; metaanalys;

  Sammanfattning : Denna rapport är en metaanalys av forskning inom fältet film och religion som handlar Ingmar Bergman och religion. Syftet är att redogöra för framträdande religiös tematik i forskning om Ingmar Bergmans filmer. Metoden som har använts kan kallas för ”en tematisk analys av en litteraturöversikt”. LÄS MER

 3. 3. Religionsdidaktik och motivation i mångkulturella klassrum : En kvantintative enkätstudie av negativa och positiva faktorer som låg och mellastadielärare finner i religionskunskapundervisningen i mångkulturella klassrumi Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Gertie Kabo Ndyanabo; [2020]
  Nyckelord :Intrinsic and extrinsic motivation; multicultural; multireligious; teaching in religion.;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker negativa och positiva faktorer som låg- och mellanstadielärare upplever i religionskunskapsundervisningen i mångkulturella klassrum i Sverige. Syftet är att bidra till en diskussion kring elever med olika bakgrunder och utifrån lärares perspektiv få en uppfattning om eleverna  känner sig representerade, sedda eller delaktiga i religionskunskapsundervisningen. LÄS MER

 4. 4. Let them believe : En semiotisk analys av kristen tematik i Andrei Tarkovskijs film Stalker

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Ann-Sophie Nowak; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this paper has been to analyze the Christian religious thematic in Andrei Tarkovsky's film Stalker. Stalker, both as film and protagonist, is the primary material for the purpose of this paper. LÄS MER

 5. 5. Svenska ungdomars attityd till svensk film : En undersökning av svenska ungdomars medievanor och förhållande till den svenska filmindustrin

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Markus Helmersson; [2019]
  Nyckelord :Media ecology; Medievanor; Ungdomar; Film; Staten och filmen; Sverige; Svensk film; Media habits; Filmproduktion; Det kulturella systemet; Informationssamhället; Bio; Långfilm; Media;

  Sammanfattning : The study researches the media habits and attitude of the Swedish youths toward the Swedish film industry. By using official sources and literature about the Swedish film industry and media statistics it becomes clear that Swedish film attracts a minority of the Swedish cinema attenders, and that the media habits of the Swedish youths favors foreign movies. LÄS MER