Sökning: "Kund-leverantörsrelationen"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Kund-leverantörsrelationen.

  1. 1. Eftermarknaden för byggprojekt inom kommersiella fastigheter : ett organisations- och relationsperspektiv

    Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Karl Gustafsson; Alex Lund Riboe; [2018]
    Nyckelord :Aftermarket; Organization; Service Marketing; Relationship management Theory; Warranty; Quality; Eftermarknad; Organisation; Servicemarknadsföring; Kund-leverantörsrelationen; Garanti; Kvalitet;

    Sammanfattning : Inom de flesta industrier är konkurrensen hård, byggindustrin är inget undantag. Ett sätt att stå sig stark på marknaden är att finna andra konkurrensmedel än de traditionella: pris och kvalitet. Detta examensarbete syftar att undersöka eftermarknadens betydelse för entreprenadbolag och fastighetsägare. LÄS MER