Sökning: "Kundanpassning"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet Kundanpassning.

 1. 1. Effektivisering av materialgenomflöde för ”Make To Order”- Företag

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Erik Finnskog; Fabian Furberg; [2019]
  Nyckelord :Materialgenomflöde; Genomflöde; MTO; Make to order; Materialflöde; Produktionslayout; Produktionseffektivitet; Standardisering; Sju slöserier;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this study is to examine the material flow and production effectiveness at a Make to Order companies. To answer the purpose two research questions have been formed; What challenges do MTO companies have regarding throughput? Which tools and standards are suitable to an MTO companies for an increased throughput? Method – The study is based on an abductive approach in which the authors have chosen to use triangulation to answer the purpose of the study. LÄS MER

 2. 2. Hantering av orderspecifika komponenter : En fallstudie utförd vid ett tillverkande företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Jonas Carrevik; Jonatan Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Value stream mapping; wastes; customer order driven production; production strategy; Värdeflödesanalys; slöseri; kundorderstyrning; produktionsstrategi;

  Sammanfattning : Purpose– The purpose with the study is to with help of value stream mapping identify problem areas and wastes connected to the handling of order specific components. To be able to answer the purpose the following two research questions was formulated. LÄS MER

 3. 3. Design for Additive Manufacturing - A methodology.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Malin Sandell; Saga Fors; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Additive manufacturing (AM), sometimes called 3D-printing is a group of manufacturing technologies that build up a product using a layer by layer technique and provides new ways of manufacturing parts and products. The Company in this thesis wants to make AM a tool in their manufacturing toolbox. LÄS MER

 4. 4. Spelifiering inom rekryteringsprocesser : En kvalitativ fallstudie av det spelifierade rekryteringsverktyget Skyrise City

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Johanne Anthonisen; Rickard Malmström; [2019]
  Nyckelord :Spelifiering; seriösa spel; game; gamified assessment; game-based assessment; rekrytering;

  Sammanfattning : Effektiv rekrytering är en viktig faktor för att ett företag ska bli framgångsrikt. För att hamna i framkant inom rekrytering har företag börjat använda alternativa tillvägagångssätt. En metod som blir allt mer vanligt förekommande inom rekrytering är spelifiering. LÄS MER

 5. 5. Valmöjligheter vid köp av bostadsrätt : En studie om ökad kundnytta via frånval och tillval

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Helen Andersson; Louise Granudd; [2018]
  Nyckelord :Options; flexible housing; customization; Frånval; tillval; flexibla boenden; kundanpassning;

  Sammanfattning : Det finns flertalet publicerade artiklar som handlar om ökad kundanpassning via exempelvis tillval men få eller inga som behandlar frånval. Ett exempel är en artikel av Mohamed och Elkaftangui från 2016 som studerar Förenade Arabemiratens bostadsmarknad. LÄS MER