Sökning: "Kundanpassning"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade ordet Kundanpassning.

 1. 1. Valmöjligheter vid köp av bostadsrätt : En studie om ökad kundnytta via frånval och tillval

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Helen Andersson; Louise Granudd; [2018]
  Nyckelord :Options; flexible housing; customization; Frånval; tillval; flexibla boenden; kundanpassning;

  Sammanfattning : Det finns flertalet publicerade artiklar som handlar om ökad kundanpassning via exempelvis tillval men få eller inga som behandlar frånval. Ett exempel är en artikel av Mohamed och Elkaftangui från 2016 som studerar Förenade Arabemiratens bostadsmarknad. LÄS MER

 2. 2. Orderprocess- Hur svårt kan det vara?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Erik Arvidsson; Linnéa Davidsson; [2018]
  Nyckelord :Information flow; visualization; order process; customized manufacturing; Informationsflöde; visualisering; orderhantering; kundanpassad tillverkning;

  Sammanfattning : Purpose: The study aimed to analyze and visualize the flow of information from the arrival of a complex customer order, until complete technical documentation is submitted to production. To answer the purpose, two questions were formulated. 1. How is order flow from order to production ensured in complex customizations? 2. LÄS MER

 3. 3. Öka kundnöjdheten - minska felaktiga leveranser : En fallstudie över leveranssäkerheten vid ABB Machines i Västerås

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Evelina Strömberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Leveranssäkerhet är en avgörande faktor för att tillgodose kunder och deras behov. Det handlar om att rätt produkt levereras i rätt förpackning i rätt tid efter kundens godkännande. ABB Machines i Västerås levererar växelströmsmaskiner till kunder i projektform. LÄS MER

 4. 4. Projektmodeller för kundanpassad produktutveckling : Nulägesanalys med förbättringsalternativ

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Adrian Strömberg; Adam Larsson; [2018]
  Nyckelord :Projektmodeller;

  Sammanfattning : This thesis is based on a case study at ITAB ScanFlow AB (ISF), which is part of the ITAB Group. It is a company that works daily in projects that develop cash flow system solutions. A project can either be based on innovative ideas or on the wishes of customers. This thesis focuses on projects that have a high degree of customization. LÄS MER

 5. 5. Mass customisation i modebranschen : Hur mass customisation kan användas som ett konkurrenskraftigt koncept av modeföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Louise Burman; Malin Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :mass customisation; customisation; competitiveness; digital technologies; customer satisfaction; mass customisation; kundanpassning; konkurrenskraftighet; digitala teknologier; kundnöjdhet;

  Sammanfattning : As a result of a growing demand of fast produced fashion and new trends, it seems as if the consumers' needs are changing continuously. Furthermore, the product development of clothes often take place on expected demand and desires, several months in advance and not on request. LÄS MER