Sökning: "Kundlojalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 364 uppsatser innehållade ordet Kundlojalitet.

 1. 1. The Extent of Customer Data : A study of creating value from customer data for the finance department.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ida Limbäck; Semer Said Yahya; [2021]
  Nyckelord :Customer data; Customer loyalty; Cross-functional teams; Finance-department; Decision-making; Predicting; Value creation.; Beslutsfattande; Finansavdelning; Förutsägelser; Kunddata; Kundlojalitet; Tvärfunktionella team; Värdeskapande;

  Sammanfattning : Among the diverse perspectives of value creation throughout history, recent studies imply that CFOs and finance officials can contribute to a holistic value creation process by integrating different business values. Therefore, this study aims to research whether the current dilemma of intangible assets (customer data) plays an important role in financial activities to lead to business value creation. LÄS MER

 2. 2. Från leverans av paket till kundlojalitet : En kvantitativ studie om vilka leveransdimensioner som i förhållande till förtroende påverkar kundlojaliteten inom e-handeln.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Malin Hanell; Ugné Wistedt; [2021]
  Nyckelord :Customer loyalty; Delivery dimensions; Trust; Online company; Delivery company; E-commerce; B2C; Kundlojalitet; leveransdimensioner; förtroende; onlineföretag; leveransföretag; e-handel; B2C;

  Sammanfattning : Frågeställning: Vilka leveransdimensioner är det som påverkar kundlojaliteten mot ett onlineföretag? Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka leveransdimensioner det är som påverkar kundlojaliteten mot ett onlineföretag utifrån ett konsumentperspektiv. Denna studie ämnar att studera vilka leveransdimensioner som i förhållande till förtroende påverkar kundlojaliteten inom e-handeln. LÄS MER

 3. 3. Hur företag arbetar med kundlojalitet under en kris : En studie om svensk dagligvaruhandel under Covid-19-pandemin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Suzanna Karlsson; Julia Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :crisis; Covid-19; pandemic; customer loyalty; grocery store; retail; kris; Covid-19; pandemi; kundlojalitet; dagligvaruhandel; detaljhandel;

  Sammanfattning : Bakgrund: Covid-19-pandemin är en kris som orsakat snabba utmaningar och åtgärder för både företag och konsumenter och det är även en kris som kan komma att bli en av de mest utdragna kriser som upplevts under modern tid. Restriktionerna som uppstått för att minska smittspridningen kan påverka konsumenters nuvarande samt efterföljande beteende och vanor vilket gör att företag behöver upprätthålla relationer med sina kunder för att uppnå fortsatt kundlojalitet även efter krisen. LÄS MER

 4. 4. En kulturell och kommersiell teater : En differentieringsstrategi mot E-handeln

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mette Richardson; Siri Hedberg; [2021]
  Nyckelord :Differentiation; High-End; Department stores; Nordiska Kompaniet; E-commerce; Physical offer; The Five Product Levels; Intangible assets; Symbols; Customer Loyalty; Brand.; Differentiering; High-End; Varuhus; Nordiska Kompaniet; E-handel; Fysiskt erbjudande; The Five Product Levels; Immateriella värden; Symboler; Kundlojalitet; Varumärke.;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utifrån intern strategi och anställdas uppfattning undersöka hur ett varuhus ​inom High-End-segmentet arbetar med att differentiera sitt fysiska erbjudande. Vidare syftar uppsatsen till att undersöka huruvida detta skulle kunna vara ett sätt att bemöta den ökade konkurrensen från E-handeln. LÄS MER

 5. 5. Hur positionerar sig spelbolag genom de digitala möjligheterna som finns för att skapa kundlojalitet? : En kvalitativ fallstudie på tre spelbolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Rasmus Blidner; Henrik Ericsson; [2020]
  Nyckelord :Positionering; Relationsmarknadsföring; Spelbolag;

  Sammanfattning : .... LÄS MER