Sökning: "Kundlojalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 378 uppsatser innehållade ordet Kundlojalitet.

 1. 1. Kundlojalitet ur kundens perspektiv : En kvalitativ studie om vilka faktorer som påverkar kundlojaliteten

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Mohammed Salman; Dolshi Hayllie; Ranim Mashhadi; [2022]
  Nyckelord :CRM; engagemang; word of mouth; kundlojalitet; förtroende; relation.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Datum: 2022-01-13 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp  Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens universitet Författare: Dolshi Hayllie  Ranim, Mashhadi  Mohammed Salman  (000517) (920627) (960229) Titel: Kundlojalitet ur kundens perspektiv Handledare: Ulf Andersson Nyckelord: CRM, engagemang, word of mouth, kundlojalitet, förtroende, relation Frågeställning: Vilka faktorer påverkar lojalitet hos digitala klädföretag ur kundens perspektiv? Syfte: Syftet med denna studie är att öka kunskapen kring kundlojalitet och undersöka vilka faktorer som kan påverka lojalitet. Syftet är också att skapa förståelse kring hur CRM kan påverka kunders lojalitet i digitala klädföretag. LÄS MER

 2. 2. Negativ word-of-mouths påverkan på kundlojalitet : En kvantitativ studie om kundlojlaitet till snabbmatskedjor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Esther Brännkärr; Wilma Winberg; [2022]
  Nyckelord :Customer loyalty; Word-of-mouth WOM ; Negative word-of-mouth NWOM ; Attitudinal loyalty; Behavioral loyalty.; Kundlojalitet; Word-of-mouth WOM ; Negativ word-of-mouth NWOM ; Attitydbaserad lojalitet; Beteendebaserad lojalitet.;

  Sammanfattning : Syfte: Kundlojalitet är viktigt för företags framgång då det medför återkommande kunder. Negativ word-of-mouth (NWOM) är något som kan påverka kundlojaliteten och därför är det intressant att studera förhållandet mellan dessa. LÄS MER

 3. 3. Effektmätning av trefaspumpar

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för elektroteknik

  Författare :Hector Wallén; Rickard Enqvist; [2021]
  Nyckelord :Mätsystem; Inbyggda system; Effektmätning; Current Transformer; Sensorteknik;

  Sammanfattning : Historiskt sett så har motorer och pumplösningar sålts utan sensorer. Detta innebär att kunden behöver designa specialbyggda övervakningslösningar, skräddarsydda till de specifika behoven som deras installation har. LÄS MER

 4. 4. Syftesdriven marknadsföring : Autenticitet, den viktiga faktorn inom syftesdriven marknadsföring för att åstadkomma kundlojalitet?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Melisa Beharic; Isabelle Dal; [2021]
  Nyckelord :Word-of-Mouth; Purpose-driven marketing; Authenticity; Purpose; Customer loyalty; Syftesdriven marknadsföring; Kundlojalitet; Autenticitet; Marknadsföring; Syfte;

  Sammanfattning : With the changing market-place and new marketing methods, societal issues are becoming increasingly important within the companies internal and external operations. Consumers today place higher demands on the market, which requires companies to be adaptable in order to survive. LÄS MER

 5. 5. The Extent of Customer Data : A study of creating value from customer data for the finance department.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ida Limbäck; Semer Said Yahya; [2021]
  Nyckelord :Customer data; Customer loyalty; Cross-functional teams; Finance-department; Decision-making; Predicting; Value creation.; Beslutsfattande; Finansavdelning; Förutsägelser; Kunddata; Kundlojalitet; Tvärfunktionella team; Värdeskapande;

  Sammanfattning : Among the diverse perspectives of value creation throughout history, recent studies imply that CFOs and finance officials can contribute to a holistic value creation process by integrating different business values. Therefore, this study aims to research whether the current dilemma of intangible assets (customer data) plays an important role in financial activities to lead to business value creation. LÄS MER