Sökning: "Kundorderstyrd produktion"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Kundorderstyrd produktion.

 1. 1. Förutsättningar för Just-In-Time i en kundorderstryd produktion.

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Nermin Hajiric; [2018]
  Nyckelord :Just-In-Time; Lean produktion; ställtid; kvalitet; effektivitet; lager och kostnad.;

  Sammanfattning : Just-In-Time är ett måltillstånd som dagens tillverkningsindustrier strävar efter, vilket innebär att öka produktivtetet genom att minska ledtiden, öka kvaliteten och bli mer resurseffektiva. Tillverkningsindustrier är ineffektiva vad gäller att producera efter tillståndet Just-In-Time. LÄS MER

 2. 2. Utvecklandet av en standard för effektiv internlogistik : En fallstudie utförd på Inwido Production AB

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Richard Utbult; Emil Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Kata; lean; internlogistik; PDCA-cykel; standard; standardiserat arbetssätt; kundorderstyrd produktion; leveransservice; logistikkostnad;

  Sammanfattning : Dagens kunder kräver kvalitet, hög leveranssäkerhet och flexibilitet till ett så lågt pris som möjligt. Ska företaget behålla sin plats på marknaden krävs det att alla processer inom verksamheten ständigt utvecklas. LÄS MER

 3. 3. Utvecklad value stream mapping för en varierande produktion mot kundorder : En fallstudie vid Karl Hedin Emballage AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Albin Borgvall; Robin Rodestrand; [2017]
  Nyckelord :make-to-order; engineer-to-order; lean; value stream mapping; lean; produktion; value stream mapping; värdeflödesanalys; effektivitet; kundorderstyrning; kundorderanpassad; slöseri;

  Sammanfattning : Introdukton: Dagens hårda krav på specialanpassade produkter har bidragit till fler och fler företag som tillämpar en kundorderanpassad strategi. Eftersom dessa företag konkurrerar genom att hålla så låga ledtider som möjligt och erbjuder unika produkter med tilltalande priser har det blivit allt mer attraktivt att använda sig av lean-baserade verktyg för att reducera slöseri, skapa en effektivare produktion och således bli mer konkurrenskraftig. LÄS MER

 4. 4. Reducering av flaskhalsar i en kundorderstyrd produktion : En fallstudie på IV Produkt med fokus på kötidsreducering

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Frida Arvidsson; Lina Karlsson; Jessica Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Lean Production; Flaskhals; kundorderstyrd produktion; köbildning; planering; synkronisering; slutmontering;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att förstå hur flaskhalsar påverkar produktiviteten genom att applicera de teoretiska kunskaperna i praktiken och sätta teorin i ett sammanhang. För att skapa en effektiv produktion bör flaskhalsar elimineras eller hanteras på bästa möjliga sätt. LÄS MER

 5. 5. Kundorderstyrd tillverkning av butiksproducerat bröd : Möjligheter och hinder

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Ario Alipanah; Axel Gother; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En stor källa till resursineffektivitet är all mat som varje dag slängs, världen över. Produktkategorin bröd är en stor källa till detta matsvinn, där det största svinnet sker i inom handeln. LÄS MER