Sökning: "Kundrelationer lojalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden Kundrelationer lojalitet.

 1. 1. Innovation – nyckeln till goda kundrelationer? : En kvalitativ flerfallsstudie om hur innovation påverkar lojalitet och förtroende inom banksektorn

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Linn Sandin; Elin Burell; [2019]
  Nyckelord :Innovation; bank; banking sector; trust; loyalty; customer relations; Innovation; bank; banksektor; förtroende; lojalitet; kundrelationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Finansmarknaden befinner sig i en förändringsfas där banker agerar i en allt mer komplex miljö. Till följd av en snabbt föränderlig marknad måste banker besitta förmågan att förändras och få saker att hända. LÄS MER

 2. 2. Är ett knapptryck mer värt än ett handslag? : En fallstudie inom banksektorn med inriktning relationsmarknadsföring

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Hanna Persson; Emilia Andersson; [2019]
  Nyckelord :Customer relations; Service quality; Servicescape; Value; Loyalty; Kundrelationer; Servicekvalitet; Servicelandskap; Värde; Lojalitet;

  Sammanfattning : Syfte och forskningsfrågor: Syftet är att undersöka tjänsteföretags insatser för att skapa servicekvalitet och goda kundrelationer, med hänsyn till de möjlighet som den digitala utvecklingen medför. 1. Vilka insatser står i centrum för det fysiska mötet respektive virtuella kontakterna? 2. LÄS MER

 3. 3. Game on med gamification : En kvalitativ studie om hur gamification kan påverka kundrelationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Douglas Norring; Daniel Andersson; [2018]
  Nyckelord :Gamification; marketing;

  Sammanfattning : Kundrelationer har länge varit ett av de främsta marknadsföringsmålen för företag och begreppet relationsmarknadsföring har funnits i över trettio år. Kundrelationer skapar en nära relation mellan kunden och företag, vilket har potential att gynna båda parterna. LÄS MER

 4. 4. Digital CRM och kundlojalitet inom B2B : Ger ökad tillgång till kundinformation ökad lojalitet?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oktay Körhan; David Sjögren; [2018]
  Nyckelord :Kundlojalitet; CRM; Customer Relationship Management; CRM-strategi; CRM-system; digital kundinformation; B2B;

  Sammanfattning : Kundlojalitet är ett mål för många företag som medför såväl utmaningar som potentiella konkurrensfördelar. I syfte att förbättra kundrelationer och därigenom öka kundlojaliteten har konceptet CRM (Customer Relationship Management) vuxit fram. LÄS MER

 5. 5. Relationsarbete för småföretag : En undersökning i relationsarbete för småföretag inom sällanköpshandeln

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Andreas Ljung; Fredrik Thaysen; [2018]
  Nyckelord :Relationsmarknadsföring; Kundrelationer; Kundlojalitet; Service; Sällanköpshandel; Småföretag;

  Sammanfattning : Hur företag arbetar för att särskilja sin verksamhet från sina konkurrenter är ett högst relevant ämne, då dagens handel är extremt konkurrensutsatt från både fysiska butiker samt den ökade e-handeln. Den traditionella marknadsföringen som mestadels syftade mot att locka nya kunder, har till viss del bytts ut mot en mer relationsinriktad marknadsföring som ämnar att behålla och värna om sina befintliga kunder. LÄS MER