Sökning: "Kundrelationer"

Visar resultat 1 - 5 av 463 uppsatser innehållade ordet Kundrelationer.

 1. 1. Utmaningar vid digital transformation i en konservativ bransch

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Dominika Wroblewska; Oscar Thorsson; [2018-06-29]
  Nyckelord :Digital transformation; Digitalisering; Organisatorisk förändring; Change management; Utmaningar; Framework for Enterprise Morphology;

  Sammanfattning : To go through a digital transformation means that an organization not only needs toimplement new innovative digital initiatives, it also means that they need to make changes inbusiness processes, routines and customer relationships. Therefore, a digital transformationmeans a fundamental change of an organizations business model. LÄS MER

 2. 2. A Business Model Perspective on Additive Manufacturing

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :INGRID PORAT; KLARA HOVSTADIUS; [2018]
  Nyckelord :additive manufacturing; business models; Gartner’s hype cycle; additiv tillverkning; affärsmodeller; Gartner’s hype cycle;

  Sammanfattning : Additive manufacturing (AM) is an immature manufacturing technology which is often considered to have the potential of disrupting the manufacturing industry and many industrial companies are currently investigating how they can position themselves within the AM market. Technological innovations alone are often insufficient to fully exploit the benefits of new technology and requires to be accompanied with business model innovation. LÄS MER

 3. 3. CRM på Sociala Medier : En kvalitativ studie om hur SME-företag bearbetar &skapar nya kundrelationer på sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Oscar Wennberg; Yasa Abdulla Karim; [2018]
  Nyckelord :Social Media; CRM; Customer Relations; SME; Sociala Medier; CRM; Kundrelationshantering; SME;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka hur olika mindre och medelstora företag (SME-företag) använder sociala medier i sitt CRM-arbete (kundrelationshanteringsarbete) för att skapa nya men också vidareutveckla och bearbeta redan befintliga kundrelationer. Metod: Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod med en deduktiv ansats, med fokus på dokumentstudier på webben. LÄS MER

 4. 4. Vart är revisorsyrket på väg? : En studie om digitalisering i revisionsbranschen samt dess påverkan på revisorns kundrelation

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Fabian Gesien Hedborg; Jelena Radisevic; [2018]
  Nyckelord :Audit; Digitalisation; Client relationship; Auditor; Client; Revision; Digitalisering; Kundrelation; Revisor; Kund;

  Sammanfattning : Den pågående digitaliseringsutvecklingen i dagens samhälle resulterar i stora förändringar inom ett flertal områden, däribland revisionsbranschen. De senaste decennierna har genomgripande förändringar skapat nya förutsättningar och utvecklingsmöjligheter för revisionsbyråer. LÄS MER

 5. 5. Game on med gamification : En kvalitativ studie om hur gamification kan påverka kundrelationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Douglas Norring; Daniel Andersson; [2018]
  Nyckelord :Gamification; marketing;

  Sammanfattning : Kundrelationer har länge varit ett av de främsta marknadsföringsmålen för företag och begreppet relationsmarknadsföring har funnits i över trettio år. Kundrelationer skapar en nära relation mellan kunden och företag, vilket har potential att gynna båda parterna. LÄS MER