Sökning: "Kundrelationshantering"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet Kundrelationshantering.

 1. 1. CRM:s och CRM-verktygs påverkan på verksamhetsprocesser samt dess påverkan på måluppfyllelse inom organisationers försäljningsarbete

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Sebastian Dahl; Daniar Hamajalal; [2022]
  Nyckelord :CRM; Kundrelationshantering; Kundhantering; Verksamhetsutveckling; Verksamhetsprocess; Informationssystem; Informationsteknologi;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats är att bidra med kunskap gällande hur och varför CRM och CRM-verktyg används i verksamhetsprocesser och vilken påverkan de har på måluppfyllnad i försäljningsarbetet. Syftet är även att se hur försäljningen inom en organisation uppnår måluppfyllelse till följd av CRM. LÄS MER

 2. 2. Nej tack till onödig reklam! : En studie om riktad marknadsföring via Big Data från ett konsumentperspektiv

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Ricky Carlsson; Alexander Vilhelmsson; [2021]
  Nyckelord :Targeted marketing; Big Data; Customer segmentation; Buying process; Integrity concern; Customer relationship management; Marketing communication; Strategic management; Big Data management; Online Behavioural Targeting; Riktad marknadsföring; Big Data; Kundsegmentering; Köpprocess; Integritetsoro; Kundrelationshantering; Marknadskommunikation; Strategisk ledning; Big Data hantering; Online Behavioural Targeting;

  Sammanfattning : Title: No thanks to unnecessary advertising! -A study on targeted marketing via Big Data in a consumer perspective Authors: Ricky Carlsson and Alexander Vilhelmsson Supervisor: Anders Parment Key words: Targeted marketing, Big Data, Customer segmentation, Buying process, Integrity concern, Customer relationship management, Marketing communication, Strategic management, Big Data management, Online Behavioural Targeting Introduction: In a world that is globalizing and where digital development is advancing, companies have had to adapt. In recent times with the increasingly more digital world, technology has become an increasingly more relevant factor, not least in marketing. LÄS MER

 3. 3. Customer relationship management effekter på intern försäljningskontroll : En kvalitativ flerfallsstudie som undersöker de effekter som uppstår vid användandet av CRM på intern försäljningskontroll

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Emanuel Hedberg; Lukas Hedberg; Jacob Widepalm; [2021]
  Nyckelord :Customer relationship management; internal sales control.; Customer relationship management; intern försäljningskontroll;

  Sammanfattning : Bakgrund: Customer Relationship Management (CRM) framkom under 1970-talet och översätts på svenska till kundrelationshantering och är en kategori av integrerade, datadrivnaprogramvarulösningar som förbättrar interaktionen och affärer med kunder. CRM-system bidrar till att hantera och upprätthålla kundrelationer. LÄS MER

 4. 4. Big data och CRM:s roll för konkurrenskraft i B2B-företag : En fallstudie kring hur konkurrenskraften i B2B-företag påverkas av big data och CRM

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik; Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Sofia Georgeson; Nicole Holmes; [2020]
  Nyckelord :CRM; CRMS; business to business; IS; big data; CRM; CRMS; B2B-företag; IS; big data;

  Sammanfattning : As a result of the increased use of the Internet, there are a number of challenges and opportunities regarding the ability to strengthen or weaken the competitive advantage between organizations. One of the challenges is an increased need to gather and manage large amounts of data (big data) as well as the need to develop processes and strategies for customer relationship management (CRM). LÄS MER

 5. 5. Customer Churn Analysis and Prediction using Machine Learning for a B2B SaaS company

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Marie Sergue; [2020]
  Nyckelord :Churn; statistics; machine learning; Churn; statistik; maskininlärning;

  Sammanfattning : This past decade, the majority of services have been digitalized and data more and more available, easy to store and to process in order to understand customers behaviors. In order to be leaders in their proper industries, subscription-based businesses must focus on their Customer Relationship Management and in particular churn management, that is understanding customers cancelling their subscription. LÄS MER