Sökning: "Kungens rosor"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Kungens rosor.

 1. 1. Kvinnor i arbetarlitteraturen: Respektabilitetssträvan i två arbetarromaner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Linnea Richard; [2014]
  Nyckelord :Arbetarlitteratur; Moa Martinson; Jag ska egentligen inte jobba här; Kungens rosor; Respektabilitet; Sara Beischer; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I uppsatsen görs en jämförande analys mellan två arbetarklasskildringar med utgångspunkt i Beverly Skeggs avhandling Att bli respektabel (1997). Moa Martinsons Kungens rosor (1939) och Sara Beischers Jag ska egentligen inte jobba här (2012) utgör undersökningens underlag eftersom de båda illustrerar en arbetarklasstillvaro. LÄS MER

 2. 2. ”Smutsiga män och goda kvinnor” : En genusstudie om Moa Martinsons män i Mia-serien

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

  Författare :Cecilia Rådén; [2013]
  Nyckelord :Moa Martinson; män; genus; litteratur; författare; mia-serien; Mia Stenman; Mor gifter sig; Kyrkbröllop; Kungens rosor;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till en undersökning av Moa Martinsons framställning av männen i serien om MiaStenman som kan öppna upp en ny tolkning. Genom ett genusperspektiv har jag tittat på strukturen i hur männens utseende och personlighet porträtteras och hur detta påverkar Mia. LÄS MER

 3. 3. Det förlorade paradiset : en uppsats om hur Sylten laddas med betydelser och minnen i berättelserna om platsen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kultur, samhälle, mediegestaltning

  Författare :Nevena Cvijetic; [2011]
  Nyckelord :Nyckelord: Plats; rum; narrativitet; Sylten; Syltenberget; Konst- och industriutställningen 1906;

  Sammanfattning : Uppsatsen utgår från en plats i Norrköpings tätort, Sylten. Syftet är att undersöka hur Sylten laddas med betydelser genom berättelserna om platsen. Genom perspektiv som rum/plats och narrativitet problematiseras och analyseras berättelserna. LÄS MER