Sökning: "Kungliga Akademien i Åbo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kungliga Akademien i Åbo.

  1. 1. Johan Gadolins bidrag till det Gadolinska biblioteket. En samlingshistorisk analys

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för bokhistoria

    Författare :Eva Costiander-Huldén; [2017]
    Nyckelord :bokhistoria; Johan Gadolin; Kungliga Akademien i Åbo; Åbo Akademis bibliotek; bokband; bokförvärv; samlingshistoria; professorsbibliotek; book history; bookbindings; book acquisition; professors libraries; Cultural Sciences;

    Sammanfattning : Uppsatsen är en samlingshistorisk analys av en del av det Gadolinska biblioteket vid Åbo Akademis bibliotek i Finland. Biblioteket omfattar över 3000 verk, både monografier och tidskrifter. Tre professorsgenerationer vid den Kungliga Akademien i Åbo byggde upp biblioteket från början av 1700-talet till mitten av 1800-talet. LÄS MER