Sökning: "Kungliga Biblioteket"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Kungliga Biblioteket.

 1. 1. Bibliotekets värden : Människosyn i rapporter utgivna av Svensk biblioteksförening och Kungliga biblioteket

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Rebecca Andersson; [2019]
  Nyckelord :Values; ideology; libraries - aims and objectives; humanism; Människosyn; ideologi; bibliotekets mål och uppgifter; humanism;

  Sammanfattning : This study investigates attitudes towards human nature in reports published by the Swedish Library Association and the National Library of Sweden between 2015 and 2018. By using ideological analysis, I was able to focus the study on three dimensions of human nature: the worth of human beings, human behavior and human needs. LÄS MER

 2. 2. Optimering av Högskolebibliotek

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

  Författare :Stefan Nyström; Sipan Shahwan; [2018]
  Nyckelord :Architecture; Daylight; Lightning; Learning environment; Student; Arkitektur; Dagsljus; Belysning; Lärandemiljö; Student;

  Sammanfattning : Det akademiska biblioteket utgör en viktig del av studentens studietid som en tillhandahållare av vetenskaplig litteratur. De senaste decenniernas digitalisering har förändrat biblioteket i grunden. I takt med att mer tryckt material övergår i elektronisk form i databaser blir beroendet av fysiska medier mindre. LÄS MER

 3. 3. Jakten på Dewey : en kunskapsorganisatorisk studie av Malmö stadsbiblioteks tillämpning av DDK

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Adam Andersson; Philip Sidenholm; [2018]
  Nyckelord :knowledge organization; public libraries; classification; Dewey Decimal Classification; DDC; SAB; infrastructure; Malmö City Library; the National Library of Sweden; KB; kunskapsorganisation; folkbibliotek; klassifikationssystem; Dewey decimalklassifikation; DDK; infrastruktur; Malmö stadsbibliotek; Kungliga Biblioteket; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : During the last three years the Malmö City Library made a transition from the Swedish classification system SAB to the internationally established Dewey Decimal Classification. The Malmö City Library is the first public library of a larger magnitude to make such a transition in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Dagens "skräp", framtidens skatter : En undersökning om hur Kungliga biblioteket samlar in, ordnar och tillgängliggör sin samling av vardagstryck

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Lina Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Printed ephemera; Classification; Cataloguing; Information organization; Digitization; Legal deposit of books; etc.; Efemärt tryck; Klassifikation; Katalogisering; Digitalisering; Pliktexemplar;

  Sammanfattning : The aim of this two years master’s thesis in Archive, Library and Museum studies is to investigate how the National Library of Sweden collects, arranges and provides access to its collection of printed ephemera. As a comparison, the thesis also looks at how Lund University Library is working with the same tasks. LÄS MER

 5. 5. Konsten att sända objektivt om val : En kvantitativ innehållsanalys av politiker i radio

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :David Ohlsson; [2017]
  Nyckelord :The term of objectivity; Objective journalism; Swedish Radio; Aktörsbehandlingsindex; Political theory to mediatization; Election; Westerståhl; Asp; Hjarvard; Schudson; Strömbäck.; Objektivitetsbegreppet; Objektiv journalistik; Sveriges Radio; Aktörsbehandlingsindex; Politisk medialisering; Valrörelse; Westerståhl; Asp; Hjarvard; Schudson; Strömbäck;

  Sammanfattning : This study is a based on a quantitative content analysis with the purpose to analyse if the Swedish Radio’s local radio channel P4 Norrbotten is objective during there coverage of the 2014 election in Sweden. The analysed material consists of the newscast from the local radiostation. LÄS MER