Sökning: "Kungliga Konsthögskolan"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Kungliga Konsthögskolan.

 1. 1. Riket sal

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan; Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Lode Kuylenstierna; Dag Kuylenstierna; [2017]
  Nyckelord :Rikets sal; Dag Kuylenstierna; Lode Kuylenstierna; Genetik; biologi; upplösningstillstånd; orginal; kopia; masteressä; fri konst; Adam och Eva; konst; enäggstvilling; essä; fiktion; kirali; Människan; Kungliga Konsthögskolan; Jesus Kristus; tvillingbror; Jönköping; Ryhov; tumör;

  Sammanfattning : Master essä skriven i relation till examensutställningen av tvillingskulpturen Homo digitalis på galleri Mejan. Rukets sal är även en kortare utdrag av filmprojektet; Mina sanna lögners historia som under 2017 är under utveckling år 2017 med stöd av Region Jönköpings Län. LÄS MER

 2. 2. Konstes fria studie : En undersökning av förändringarna i avgångselevernas examensutställningar vid Kungliga Konsthögskolan 1962-2011

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Charlotte Lidman; [2013]
  Nyckelord :Royal University college of Fine Arts; Student exhibition; Graduate student; Exhibition catalog; Master students; The Royal Art Academy; Examination work;

  Sammanfattning : The aim of the essay is to examine how the student exhibitions of the Royal University college of Fine Arts in Stockholm has changed between 1962-2011, and what these changes can depend on. The questions are: What are the changes in the choice of examination work for the students of the Royal University college of Fine Arts, and what can they depend on? Is the school adjusting their education to the surrounding art world, and in what way is that noticeable? By studying the catalogs from the exhibitions, newspaper reviews and other literature, a shorter conclusion is given concerning the art world, the study situation and the student’s choices of examination works the affected years. LÄS MER

 3. 3. Anna Åstrand MASTERESSÄ Kungliga Konsthögskolan 2011 6421 ord

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Anna Åstrand; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : What do we perceive, how do we perceive it and how do we then describe it? I try to reach an answer by describing artworks by Ida Ekblad, Franz West, René Magritte, Eva Löfdahl and Shunsuke Komatsu. I describe them from different medias into texts. I then try to find common observations and similarities in the texts. LÄS MER

 4. 4. Förberedande konstutbildning : i ett internationellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Jill Lindström; [2011]
  Nyckelord :Art Education; Konstutbildning;

  Sammanfattning : Uppsatsen beskriver hur fyra olika utbildningar i Europa definierar och förmedlar konstnärlig kunskap. Uppsatsen tar sitt avstamp på Dômen Konstskola i Göteborg där författaren undervisar. LÄS MER

 5. 5. Analys av leksaksrobot, skapande av monster

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Daniel Eng; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : During spring 2009 a three meter tall and laughing robot was developed in collaboration between Royal Institute of Technology and Royal University College of Fine Arts. The robots function and esthetics is based on an existing toy robot called Elmo. LÄS MER