Sökning: "Kungliga tal"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Kungliga tal.

 1. 1. Vad ordet läsning betyder och hur det används i svensk dagspress 1900-2016

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johanna Larsson; [2018]
  Nyckelord :Läsning – historia ; Läsning – historia – Sverige – 1900-talet ; Bokhistoria ; Läsning ; Reading ; Books and Reading ; Book and Reading – History ; Reading – Sweden – History; Reading research ; Information – History – Sweden;

  Sammanfattning : Ordet läsning har och har haft olika betydelser. Studien undersöker hur ordet läsning varierats i svensk dagspress mellan år 1900–2016. Sammantaget identifieras 60–70 variationer av ordet. I studien undersöks även om det finns förändringar när dessa ordvariationer används. LÄS MER

 2. 2. Den qvinnliga konstnären: : representationer i tidskriften Palettskrap 1877 –1904

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Konstvetenskap

  Författare :Susanna Österberg; [2016]
  Nyckelord :student journal; Palettskrap; Royal Swedish Academy of Arts; late 1800 s; amateur; unwomanly; womanhood; femininity; role of the artist; bourgeois; Sweden; feminist theory; myth; masculine; feminine; modernism; palettskrap; palett-skrap; konstakademien; feministisk teori; borgerlighet; borgerlig; maskulin; myt; kungliga konstakademien; konstakademin; flanör; voyeur; sedlighet; konstnärsgeniet; bohemen; tradition; qvinna; kvinnliga avdelningen; manliga blicken; manligt nätverk; manliga nätverk; maskuliniserad; kvinnlig konstnär; kvinnlighet; ärad samtida; häxa; silhuett; ernst ljungh; konstnärsrollen; kvinnliga konstnärer; amatör; amatören; dilettant; dilettantism; okvinnliga; stereotyp; karikatyr; sekelskiftet; 1880-talet; nya kvinnan; tradition; modernitet; modernism; offentliga; privata; rum; sent 1800-tal;

  Sammanfattning : Jag har ägnat denna uppsats åt att undersöka Kungliga Konstakademiens elevtidning Palettskrap från och med att det grundades 1877 till och med 1904.Tidningen består av anteckningar, protokoll och en mängd med bilder såsom porträtt, illustrationer och skämtteckningar. LÄS MER

 3. 3. Barnstjärnorna på slottet : En studie om barn i konsten på Drottningholm

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Lotta Sandberg; [2016]
  Nyckelord :Drottningholm; konst; barn; porträtt; 1600-tal; 1700-tal;

  Sammanfattning : Hur har konstnärer skildrat barn utifrån vem de var och när de levde? Min undersökning begränsar sig till sex målningar i tre rum på Drottningholms slott. Tidsmässigt handlar det om nästan hundra år, från sent 1600-tal till sent 1700-tal. LÄS MER

 4. 4. Smart Beta - index weighting

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Oscar Blomkvist; [2015]
  Nyckelord :Smart beta; portfolio optimization; Sharpe ratio; equal weights; diversification; fundamental analysis; P E-ratio; performance; risk; trading cost; market impact.; Smart beta; portföljoptimering; Sharpe-kvot; likaviktad; diversifiering;

  Sammanfattning : This study is a thesis ending a 120 credit masters program in Mathematics with specialization Financial Mathematics and Mathematical Statistics at the Royal Institute of Technology (KTH).The subject of Smart beta is defined and studied in an index fund context. LÄS MER

 5. 5. Den svenska callcenterbranschen och de tekniska lösningar som används : Branschanalys samt identifiering av problematiska dialogsystemsyttranden med hjälp av maskininlärning

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Li Wirström; Mattias Huledal; [2015]
  Nyckelord :Call center; Classification; Data mining; Problematic dialogue system utterances; Spoken dialogue system; Sweden; Callcenter; Data mining; Dialogsystem; Klassificering; Problematiska systemyttranden; Sverige;

  Sammanfattning : Detta arbete består av två delar. Den första delen syftar till att beskriva och analysera callcenterbranschen i Sverige samt vilka faktorer som påverkar branschen och dess utveckling. Analysen grundar sig i två modeller: Porters fempunktsmodell och PEST. LÄS MER