Sökning: "Kungsträdgården"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Kungsträdgården.

 1. 1. Palmträdgården

  Master-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Ulrika Lavér; [2018]
  Nyckelord :vinterträdgård; Kungsträdgården; palmhus; restaurang; Stockholm;

  Sammanfattning : I've created a winter garden and restaurant as a part of Stockholm's most central, loved and well-attended park, Kungsträdgården. The goal with this project has been to design a public space that adds a functional as well as an aesthetic value to Stockholm, its inhabitants and visitors. .. LÄS MER

 2. 2. Offentliga rum : Relationen mellan den fysiska miljön och människan

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Emma Lilja; Ebba Wisborg; [2018]
  Nyckelord :fysisk planering; offentliga rum; torg;

  Sammanfattning : Kandidatarbetet behandlar offentliga platser med inriktning på torg utifrån ett socio-spatialt perspektiv, det vill säga förhållandet mellan människan och den fysiska miljön. Arbetet riktar in sig på vilken påverkan torgens fysiska utformning har på människors val av att vistas på och använda torgen. LÄS MER

 3. 3. Moderum - Parkrum

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Marie Andersson; [2018]
  Nyckelord :Kungsträdgården; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Mode står likt arkitektur med ena benet i konsten och det andra i funktionen. Mode är allt från en tröja som håller dig varm till en haute couture-klänning som snarare är att betrakta som konst. Kläder bär vi alla och därmed berör mode fler människor än annan kultur såsom konst och film. LÄS MER

 4. 4. The Royal Climate Garden : a design proposal on how to adapt Kungsträdgården, Stockholm, to a warmer future climate

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Mathilda Axling; Agnes Sandström; [2018]
  Nyckelord :climate change; increased temperature; urban heat island effect; Kungsträdgården;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to find strategies to mitigate the negative effects of an increased temperature and apply them in a design proposal to an urban space of social importance. The chosen site was Kungsträdgården, which is located in central Stockholm, Sweden. Climate change is a contested political debate and a global issue. LÄS MER

 5. 5. Statistical Machine Learning from Classification Perspective: : Prediction of Household Ties for Economical Decision Making

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Kristoffer Brodin; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In modern society, many companies have large data records over their individual customers, containing information about attributes, such as name, gender, marital status, address, etc. These attributes can be used to link costumers together, depending on whether they share some sort of relationship with each other or not. LÄS MER