Sökning: "Kunskapsöversikt"

Visar resultat 1 - 5 av 632 uppsatser innehållade ordet Kunskapsöversikt.

 1. 1. Kooperativt lärande i matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Sara Daniary; Nilsson Elin; [2023]
  Nyckelord :de tidiga skolåren; grupparbete; kooperativt lärande; matematik;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att ta reda på vad kooperativt lärande är och hur det kan påverka eleverna i skolan i deras matematikinlärning. Matematik handlar inte bara om att hitta rätt svar utan även om att kunna argumentera och resonera kring sina tankar, idéer och strategier. LÄS MER

 2. 2. Vilken inverkan har programmering på lärandet i matematik?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Farah El-khatib; Roba Nimer; [2023]
  Nyckelord :Matematiska förmågor; programmering; effekt; påverkan; grundskola; problemlösningsförmåga; resonemangsförmåga;

  Sammanfattning : Abstract Avsikten med följande kunskapsöversikt är att undersöka betydelsen som programmering har på lärandet i matematikämnet. Metoden för att undersöka detta var att utföra en systematisk datasökning, alltså söka bland annat studier, metaanalyser, vetenskapliga artiklar i olika databaser. LÄS MER

 3. 3. Hur drama kan påverka olika aspekter av språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Klara Domazet; Alan Jakubovic; [2023]
  Nyckelord :Drama; engagemang; processdrama; språkutveckling; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka vilka aspekter som drama i undervisningen kan ha på elevers språkutveckling. Frågeställningen besvarades genom att samla in vetenskapliga artiklar som hittades i databaserna Libsearch, Education Research Complete och Google Scholar. LÄS MER

 4. 4. Kooperativt lärande: Problemlösningsförmåga och interaktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Disa Zander; Claudia Sampognaro; [2023]
  Nyckelord :Gruppinlärning; Interaktion; Interaktionsmönster; Kommunikation; Kooperativt lärande; Matematisk problemlösning; Matematikundervisning; Samarbete;

  Sammanfattning : Följande arbete är en kunskapsöversikt som är en del av grundlärarutbildningen på Malmö Universitet. Syftet är att sammanställa vad den kooperativa metoden kan ha för betydelse för elevers problemlösningsförmåga utifrån den interaktion som sker. LÄS MER

 5. 5. Funktionell grammatikundervisning i svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Ida Esbjörnsson; [2023]
  Nyckelord :funktionell grammatik; grammatikundervisning; gymnasieskolan; kontextualiserad grammatik; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av debatten om brister i den traditionella grammatikundervisningen i skolan syftar föreliggande kunskapsöversikt till att beskriva hur arbete med funktionell grammatikundervisning kan ta sig uttryck i svenskämnet (eller motsvarande ämnen i engelskspråkiga kontexter) för elever i gymnasieålder. Vidare syftar översikten till att redogöra för de effekter som olika undervisningsformer av funktionell grammatik kan ha på elevernas kunskapsutveckling. LÄS MER