Sökning: "Kunskapsbas"

Visar resultat 1 - 5 av 210 uppsatser innehållade ordet Kunskapsbas.

 1. 1. ”Vi söker dig som…”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Bernhard Bulai; Elin Lundquist; [2023-10-24]
  Nyckelord :Fritidshem; Lärare i fritidshem; Profession; Kompetens; Kunskapsbas; Platsannonser; Omsorgsuppdrag;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur lärare i fritidshem konstrueras i platsannonser med utgångspunkt i de kompetenser som där skrivs fram för professionen. I studien används en kvalitativ innehållsanalys i bearbetningen av det empiriska materialet vilket består av 50 platsannonser. LÄS MER

 2. 2. The Adoption of Technologies Defined as General Purpose Technologies and Inventions of Methods of Inventing : An Explorative Study of the Adoption of the Immersive Technologies Extended Reality and Digital Twins

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Märta Ernfors; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study set out to investigate the adequacy of the prevailing theoretical models regarding technology adoption when it comes to the adoption of revolutionary technologies characterised as general purpose technologies (GPTs) and inventions of methods of inventing (IMIs). With the ever-increasing speed of technology development, we will likely experience more frequent implementations and adoption of GPTs and IMIs. LÄS MER

 3. 3. Förseningar i byggprojektering och hur de kan förebyggas

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Ammar Abdulkader; [2023]
  Nyckelord :Förseningar; byggprojektering; riskanalys; kommunikation; projketledning;

  Sammanfattning : Idag är förseningar inom byggbranschen vanliga och orsakar problem och konsekvenser i byggprojekt. När ett projekt blir försenat uppstår extra kostnader för projektägaren, entreprenören eller båda parter. LÄS MER

 4. 4. Lärares upplevelser och reflektioner kring matematiksvårigheter : - En intervjustudie om lärares dagliga arbete kring matematiksvårigheter i med och motgång

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Therese Jonsson; Caroline Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Specialpedagogiska perspektiv; generella matematiksvårigheter; specifika matematiksvårigheter; specialpedagogiskt stöd; elever i matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Barns matematiska utveckling börjar redan i spädbarnsåldern. När eleverna kommer till skolan kommer de med skilda förkunskaper, förutsättningar och behov. Utifrån detta bör undervisningen inte utformas lika för alla elever. LÄS MER

 5. 5. Capability Engineering An Alternative to Systems Engineering: Swedish combat vehicle industry

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Måns Lindgren; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis aims to look at ways capability engineering can be introduced to the Swedish combat vehicle industry, as well as to identify success factors for capability engineering. In this thesis, a case study methodology has been used. Where one case was BAE Systems Hägglunds selling new combat vehicles to Norway. LÄS MER