Sökning: "Kunskapsbevarande"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Kunskapsbevarande.

 1. 1. Det är svårt att förklara. En kvalitativ studie om kunskapsdelning vid pensionsavgångar med fokus på den tysta emotionella kunskapen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mathilda Hagerud; Mathilda Silverwaldt; [2019-05-07]
  Nyckelord :tyst kunskap; emotionell kunskap; kunskap och vetande; kunskap som handling; kunskapsdelning; mentorskap; pensionsavgångar;

  Sammanfattning : Inom offentlig sektor finns idag en problematik kring å ena sidan en trend av stora pensionsavgångar och bristande nyrekrytering, och å andra sidan vikten av tillvaratagande och delning av kunskap mellan blivande pensionärer och yngre medarbetare. Detta implicerar en risk av kunskapsförlust när de stora äldre generationerna börjar gå i pension, om deras yrkeserfarenhet inte lyckas tas tillvara av arbetsplatsen. LÄS MER

 2. 2. Hjälp, var tog kunskapen och kompetensen vägen? : En fallstudie av Svea Hovrätt och Uppsala Kommuns arbete med att kompetenssäkra verksamheten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jonathan Thersthol; Eskil Höglund; [2019]
  Nyckelord :Secure competence; Competence development actions; Share knowledge; Retain knowledge; Knowledge loss; Staff turnover.; Kompetenssäkra; Kompetensutveckling; Kunskapsdelning; Kunskapsbevarande; Kunskapsförlust; Personalomsättning.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra till en djupare förståelse över hur organisationer arbetar med att kompetenssäkra verksamheten och hantera kunskapsförlust till följd av personalomsättning. Den här undersökningen utgörs av en fallstudie av Uppsala kommun och Svea Hovrätt och har en kvalitativ ansats. LÄS MER

 3. 3. Kunskapsbevarande under och inom produktutvecklingsprojekt.

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :David Östlin; Nils Frisk; [2018]
  Nyckelord :Knowledge Management; Information Management; Integrerad produktutveckling; Kunskapsbevarande; Kognitivism; Meningsskapande;

  Sammanfattning : Att ta tillvara på tidigare kunskap och information blir av större vikt för företag. Strategier för att ta tillvara på denna typ av information har blivit vanligare och företag använder sig av teorier så som Knowledge Management och Information Management. LÄS MER

 4. 4. Kunskapsbevarande under och inom produktutvecklingsprojekt : Hur flödet av kunskap fungerar hos företag

  Kandidat-uppsats, KTH/Integrerad produktutveckling; KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :NILS FRISK ARFVIDSSON; DAVID ÖSTLIN; [2018]
  Nyckelord :Knowledge Management; Information Management; Integrerad produktutveckling; Kunskapsbevarande; Kognitivism; Meningsskapande;

  Sammanfattning : Att ta tillvara på tidigare kunskap och information blir av större vikt för företag. Strategier för att ta tillvara på denna typ av information har blivit vanligare och företag använder sig av teorier så som Knowledge Management och Information Management. LÄS MER

 5. 5. Hanteringen av okunniga : Knowledge management på Umeå universitetsbibliotek

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Edvard Johansson; [2018]
  Nyckelord :Knowledge management; knowledge retention; knowledge transfer; kunskapshantering; forskningsbibliotek;

  Sammanfattning : Denna studie är en undersökning av hur kunskap om arbetet hanteras av personalen och organisationen på Umeå universitetsbibliotek. Fokus ligger på hur kunskap bevaras inom organisationen och förs vidare till de som behöver den. LÄS MER