Sökning: "Kunskapskanaler"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Kunskapskanaler.

 1. 1. Förståelse och dess inverkan på kunskapsspridning i kunskapsföretag

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olga Binder; Ellen Madeling; [2011]
  Nyckelord :Knowledge management; Förståelse; Kunskapsspridning; Kunskapsföretag; Kunskapskanaler; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva och analysera de anställdas förståelse för kunskapskanaler inom kunskapsföretag samt vilka konsekvenser detta får för företaget. Studien har en abduktiv ansats där primärdata främst samlats in genom en kvalitativ fallstudie. LÄS MER

 2. 2. Knowledge Management Systems - Intranät, Bloggar och Wikis som information och kunskapskanaler

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

  Författare :Daniel Georgsson; Kristoffer Noring; [2008]
  Nyckelord :Knowledge Management; Information; Kunskap; Intranät; Wiki; Blogg;

  Sammanfattning : Intranät. Bloggar och Wikis är idag verktyg som ofta förknippas med information och kunskap. Verktygen figurerar på senare tid allt oftare inom organisationer för bevaring, spridning och överföring av information samt som strategiska verktyg inom Knowledge Management där de faller inom kategorin Knowledge Management Systems. LÄS MER