Sökning: "Kunskapskrav"

Visar resultat 1 - 5 av 390 uppsatser innehållade ordet Kunskapskrav.

 1. 1. Likvärdig bedömning i matematik : Gymnasielärares syn på kunskapskraven och de nationella proven i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :David Andersson; [2020]
  Nyckelord :Matematik; kunskapskrav; bedömningsstöd; nationella prov; likvärdig bedömning;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur gymnasielärare i matematik arbetar med kunskapskraven för matematikkurserna 1a, 1b och 1c samt att analysera deras personliga uppfattningar kring kunskapskraven. Syftet är även att undersöka om lärare anser att de nationella proven i matematik har bidragit till mer likvärdiga bedömningar. LÄS MER

 2. 2. "Det är ju praktiskt och teoretiskt och muntligt och skriftligt och analys... Stackars elever, det lät tungt" : En studie om lärares och elevers uppfattningar av kunskapskravet "Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser"

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Frida Hansson; Tobias Axelsson; [2020]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; kunskapskrav; läroplansteori; samtala om; utvärdera;

  Sammanfattning : Idrottsämnet har gått från att vara enbart ett praktiskt ämne till ett kunskapsämne med teoretiska inslag. Forskning visar dock att gamla traditioner lever kvar. LÄS MER

 3. 3. Erfarenheter och upplevelser av matematikundervisning - elever i matematiksvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Annelie Svingdal; [2020]
  Nyckelord :Fokusgruppsintervjuer; matematiksvårigheter; mindset; motivation; självförtroende; specialpedagogik och variation;

  Sammanfattning : Skolans styrdokument poängterar att hänsyn ska tas till barns och elevers olika behov, och att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Den första funna publikationen som tar upp svårigheter i att behärska matematik, anger svårigheterna som brist eller ofullkomlighet hos personen, och skrevs av Oppenheim år 1885. LÄS MER

 4. 4. Samma vatten? En kvalitativ studie om idrottslärare i årskurs 7-9, bedriver en likvärdig sim-och livräddningsundervisning och om en progression- och nivåanpassning skulle vara ett hjälpmedel för läraren

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lisa Grönlund; [2020]
  Nyckelord :grundskola; idrott-och hälsa; livräddning; läroplan; simklubb; simning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur lärare i ämnet idrott och hälsa bedriver simundervisning och livräddningsundervisning. Vidare är syftet att undersöka hur lärare ställer sig till en tydligare progression och nivåanpassning inom simning och livräddning för grundskolans årskurs 7-9. LÄS MER

 5. 5. #metoo - now what? - En komparativ studie mellan svenska och amerikanska arbetsgivares ansvar vid sexuella trakasserier i arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Margit Vilhelmsson; Linda Matson; [2020]
  Nyckelord :Sverige; AD; Arbetsdomstolen; AFS; Arbetsmiljöverkets föreskrift; AML; Arbetsmiljölagen; DL; Diskrimineringslagen; DO; Diskrimineringsombudsmannen; EU; Europeiska Unionen; LAS; Lag om anställningsskydd; Prop.; Regeringens proposition; SOU; Statens Offentliga Utredningar; USA; Cal.; Supreme Court of California; Cal. Gov. Code; California Government Code; CCR; California Code of Regulations; CFR; Code of Federal Regulations; DFEH; Department of Fair Employment and Housing; EEOC; Equal Employment Opportunity Commission; FEHA; The California Fair Employment and Housing Act; SCOTUS; The Supreme Court of the United States; Title VII; Title VII of the Civil Rights Act of 1964; The United States of America; USC; U.S. Code; Law and Political Science;

  Sammanfattning : As the hashtag #metoo went viral around the world in fall 2017, the issue of sexual harassment at work was shed a light on. The employee protection against sexual harassment was questioned in terms of employer liability regarding preventive and repressive measures. LÄS MER