Sökning: "Kurdish Love"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kurdish Love.

 1. 1. Agroforestry in south of Kurdistan : with focus on improving soil organic matter and soil structure

  Kandidat-uppsats, SLU/Horticulture (until 121231)

  Författare :Magnus Johansson; [2012]
  Nyckelord :agroforestry; alley cropping; Kurdistan; soil organic matter; soil structure;

  Sammanfattning : The area in and around Iraq is formerly known as Mesopotamia and is the birthplace of agriculture. The agriculture in south of Kurdistan, northern Iraq, is today being threatened by drought and depletion, and access to knowledge is limited in these regions. LÄS MER

 2. 2. "I like the Kurdish, but I don't love this more than the woman issue." Kurdiske kvinder i et konfliktperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Katrine Scott Jessen; [2008]
  Nyckelord :kvinder; Kurdistan; konflikt; køn; konstruktioner; nationale forestillinger; kultur; women; conflict; gender; social constructions; culture; Gender studies; Genusvetenskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denne opgave fokuserer på hvordan kvinders situation i Kurdistan (i det nordøstlige Irak) kan forstås ud fra et perspektiv der inddrager den mangeårige konfliktsituation i området. Fem kurdiske kvinder, der alle arbejder med kvinders rettigheder i og omkring storbyen Sulemania, fortæller om hvilke problemer de oplever kvinder står over for, hvilke faktorer der er med til at opretholde problemerne, og hvilke løsningsmuligheder de ser. LÄS MER