Sökning: "Kurdish students"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Kurdish students.

 1. 1. Middle Eastern Violin Method : A Method for Teaching and Transcribing Middle Eastern Music

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för folkmusik

  Författare :Alan Majeed; [2019]
  Nyckelord :Middle Eastern Music; Kurdish Music; Persian Music; Turkish Music; Arabic Music; Violin Method; music pedagogy;

  Sammanfattning :         My project is first and foremost about developing a pedagogical method for teaching Middle Eastern folk and classical music on the violin. As a secondary goal, I want to know if my own playing could benefit from applying such a method and become more skilled in expressing myself artistically on my instrument. LÄS MER

 2. 2. Gashbin – The Blue House Project : Architecture for charity

  Master-uppsats, Umeå universitet/Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Ehsan Mussa; [2019]
  Nyckelord :Gashbin; Domiz; DOCD; KEMSA;

  Sammanfattning : Gashbin- the Blue House Project, is an Architect for Charity Project concerning a house in Domiz which is situated in the outskirt of Duhok in the Kurdish part of Iraq. The house is used by a non- governmental organisation (NGO), Domiz Organisation for Community Development (DOCD) which organizes activities for children and youth and education for different groups of people. LÄS MER

 3. 3. Education in Conflict and Crisis : The case of Kurdish refugees from Syria in Turkey

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Nubin Ciziri; [2018]
  Nyckelord :refugee; education; capital owning; stigma; strategies;

  Sammanfattning : Underpinned by Pierre Bourdieu and Abdelmalek Sayad’s sociological theories and Erving Goffman’s theory of social stigma, this study bridges the ideas of these three sociologists by examining the relationship of capital owning, stigma, migration and the strategies immigrant families build towards education around these notions. With the aim of exploring the role of education for refugee immigrants, the research area has been restricted to a specific city in the South-East of Turkey. LÄS MER

 4. 4. Unga kurder och medier : En semistrukturerad explorativ fallstudie med sex gymnasieungdomar från Kurdistan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Magnus Nelson; Fredrik Nordström; [2007]
  Nyckelord :media; multiculturalism; IT; immigrants; kurds; kurdistan; school; education; upper secondary school; invandrare; media; multikulturalism; invandrare och medier; IT; IKT; medier; kurder; skola; gymnasieskola; kurdistan; utbildning;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har till syfte att undersöka den dagliga medieanvändning som finns hos första generationens invandrarungdomar från Kurdistan, samt ta reda på om de som elever i skolan har varit med om att lärare tagit upp nyheter rörande deras hemländer i den allmänna undervisningen. Om vi ser det hela med elevernas ögon tror vi att de kommer att uppleva att undervisningen blir mer relevant för dem om också nyheter från deras hemländer diskuteras i klassrummet. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som underlättar för invandrarungdomar att komma in på högre utbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Allan Hawas; [2007]
  Nyckelord :Keyword: Factors immigrant students; factors University; Kurdish students; social pedagogy.; Nyckelord: Faktorer invandrare; faktorer kurdiska studenter; invandrare; invandrare universitet.;

  Sammanfattning : SummaryThe numbers of students in higher education with foreign background are still lower than expected. The universities around the country are increasingly committed to attract students among this group. Many of investments and researches have been done to explore new approaches. There is need to understand how students evaluate their choices. LÄS MER