Sökning: "Kurt Andersson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kurt Andersson.

  1. 1. ”Det är synd att skjuta räven” : En djurrättslig läsning av barnlitteratur

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Sara Andersson; Dante Borén; [2017]
    Nyckelord :djurrätt; speciesism; barnlitteratur; normkritik; förskola;

    Sammanfattning : Med en diskursanalytisk ansats och utifrån ett kritiskt djurrättsligt perspektiv undersöks böckerna Rävjakten, Gittan och fårskallarna, Kurt och Kio vill ha djur och Händiga Hanna på bondgården. Vårt syfte är att undersöka vilka relationer mellan människor och djur som framträder i dessa böcker. LÄS MER