Sökning: "Kurt Svensson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kurt Svensson.

 1. 1. Kolningkurs 2009-2010 vid SLU i Umeå

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Håkan Johansson; Carl Kling; Henrik Nises; Jonas Strandberg; Erik Sundström; Jonas Svensson; Erik Söderberg; Daniel Timblad; [2010]
  Nyckelord :kolning; kolmila; skogshistoria;

  Sammanfattning : Under 2009-2010 genomfördes en kurs i kolning med både teoretiska och praktiska inslag vid institutionen för skogens ekologi och skötsel vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå. Kursen som omfattade 15 hp initierades av åtta intresserade elever från kurs 07/12; Håkan Johansson, Carl Kling, Henrik Nises, Jonas Strandberg, Erik Sundström, Jonas Svensson, Erik Söderberg, Daniel Timblad. LÄS MER

 2. 2. Långasjön - Tekniska förutsättningar för att restaurera Långasjön

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för vattenbyggnad

  Författare :Lars-Anders Svensson; Kurt Pettersson; [1975]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER