Sökning: "Kuwaitkriget 1990-1991"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Kuwaitkriget 1990-1991.

 1. 1. Kuwait: Democratization in Process: Five factors of democratization and their state in Kuwait

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arabiska

  Författare :Ferencz Attila Thuroczy; [2010]
  Nyckelord :democratization; Kuwait; factors of democracy; media; international influence; Mass belief; gender; elections; opposition; Kuwaitkriget 1990-1991 och massmedia; Arab women; Social conditions; Persiska viken; Kvinnor; sociala förhållanden; Islamiska länder; Informationsteknik; Internet; Könsroller; Samhällsutveckling; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis studies the extent at which five factors affect the democratization process in Kuwait: elections & opposition, gender, media, mass belief and international influence. This thesis finds that there are two factors that affect the process of democratization more than the rest; gender and media. LÄS MER

 2. 2. Logistikprincipers användning vid militär planering : en studie av Falklandkriget 1982 och Gulfkriget 1991 utifrån fem principer för logistik

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Niclas Wetterberg; [2009]
  Nyckelord :Falkland Islands War 1982; Persian Gulf War; 1991; Logistics; Falklandskriget 1982; Kuwaitkriget 1990-1991; Logistik; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2007-2009; Uppsatser;

  Sammanfattning : Att använda erfarenheter, i form av principer, vid militär planering är inget nytt fenomen. SedanNapoleontiden har det vuxit fram riktlinjer för militär planering och genomförande i form avKrigföringens grundprinciper och principer för att skapa en framgångsrik logistik. LÄS MER

 3. 3. Militärteoretiske krigföringsnivåer : et ökonomisk-administrativt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Odd-Harald Hagen; [2004]
  Nyckelord :Teori; Organisationsteori; Krigföring; Kuwaitkriget 1990-1991; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2002-2004;

  Sammanfattning : Hensikten med denne studien er å undersøke om agentteori kan anvendes til å skapeen konseptuel forståelse av interaksjonen mellom de militærteoretiske krigføringsnivåene.Det metodiske rammeverket til Bacharach (1989) for testing av teorierbenyttes for å teste agentteorien i en militærteoretisk kontekst. LÄS MER

 4. 4. Wardens inverkan på krigen i Irak

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Joakim Hjorth; [2004]
  Nyckelord :Irakkriget 2003; Kuwaitkriget 1990-1991; Flygoperationer; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2002-2004;

  Sammanfattning : Överste John A. Warden III (USAF) har sedan 1980-talet utvecklat en teori om hur enfiende på bästa sätt kan besegras. Hans teori grundar sig på att problemet angripsdeduktivt, d.v. LÄS MER

 5. 5. Realism och liberalism i president George Bushs tal före det första Gulfkriget :  en analys

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Marcus Mohlin; [2003]
  Nyckelord :Kuwaitkriget 1990-1991; Utrikespolitik; Säkerhetspolitik; USA; Irak; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2001-2003;

  Sammanfattning : Den övergripande frågeställningen i den här undersökningen är den om på vilket sätt realism ochliberalism kom till uttryck i den officiella politiken gentemot Irak under hösten 1990.I uppsatsen framgår att president Bush beskrev det som hände under hösten 1990 genom enkombination av både realistiskt och liberalistiskt färgade skildringar. LÄS MER